Category Bez kategorii

Remont ul. Junoszy – informacja!

Remont ul. Junoszy – informacja!

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że w dniu 04.07.2022 (poniedziałek), od godziny 7.00, odcinek ulicy Klemensa Junoszy od skrzyżowania z ulicą Popiełuszki przy bloku nr 12, do wysokości bloku nr 43, zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu pojazdów. Do tego czasu przywrócony zostanie ruch na obecnie remontowanym odcinku, z możliwością dojazdu od strony ulicy Ćwiklińskiej. Prosimy o nie parkowanie samochodów na wskazanym odcinku ulicy Junoszy.

więcej

Remont ul. Junoszy – informacja.

Remont ul. Junoszy – informacja.

Trwa realizacja zadania, którego przedmiotem jest ,,Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Junoszy w Lublinie od posesji nr 12 do posesji nr 49 po stronie północnej oraz pełnienie nadzoru autorskiego’’. Prace obejmują wymianę nawierzchni bitumicznej oraz lokalną wymianę lub regulację krawężników. Termin wykonania zadania został ustalony na dzień 6 lipca 2022r.


 

 

 

Wykonanie remontu ulicy Junoszy ma podnieść standard w zakresie bezpieczeństwa ruchu oraz wygody użytkowania ma również zapewnić trwałość obiektu.

więcej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

W piątek, 18 marca 2022r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na :
„Budowa drogi gminnej 023 D, drogi gminnej 022 D wraz z infrastrukturą w rejonie ulic Turystycznej i Hajdowskiej w Lublinie”. Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia to 4 162 310,00 zł brutto.

Nr ofertyWykonawca Cena ofertowa brutto [zł]Okres gwarancji
1.STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków
4 762 964,58 zł60 miesięcy
2. Konsorcjum firm:
Lider: PBI Infrastruktura S.A.
ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik
Partner: PBI WMB Sp. z o.o.
ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz
4 497 585,63 zł60 miesięcy
3.Przedsiębiorstwo Robót
Drogowych Lubartów S.A.
ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów
4 461 609,96 zł60 mie...
więcej

OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU – uwaga kierowcy !

OSTRZEŻENIE O OBLODZENIU – uwaga kierowcy !

Na podstawie informacji uzyskanych z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, informujemy:
Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem, mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna przy gruncie około -3°C .
Ważność : od godz. 22:00 dnia 11.02.2022 r. do godz. 08:00 dnia 12.02.2022 r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Miło nam poinformować, że zrealizowany przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie obiekt:

Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza.

zgłoszony w ogólnopolskim otwartym konkursie ,, Modernizacja Roku & Budowa XXI w...

więcej

Informacja

INFORMACJA !

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 16 listopada 2021r.
dzień 7 stycznia 2022r. ustala się dniem wolnym od pracy.*

*Na podstawie § 13 i § 14 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z późn. zm. w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 )

więcej

Kondolencje

rip

Naszemu Koledze, Tomaszowi Podsiadło, Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

 

linia_bw

więcej

Kondolencje

rip

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż 24 listopada 2021 r. zmarł nasz Kolega

Tomasz Zawadzki

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Bliskim składają

Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

linia_bw

więcej

Kondolencje

Naszemu Koledze, Marcinowi Ciempielowi, Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Taty
składają Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

więcej

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin

                         Opłaty za zajęcie pasa drogowego.pdf

więcej