Category Bez kategorii

Informacja

INFORMACJA !

Zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z dnia 16 listopada 2021r.
dzień 7 stycznia 2022r. ustala się dniem wolnym od pracy.*

*Na podstawie § 13 i § 14 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z późn. zm. w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 )

więcej

Kondolencje

rip

Naszemu Koledze, Tomaszowi Podsiadło, Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

 

linia_bw

więcej

Kondolencje

rip

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy, iż 24 listopada 2021 r. zmarł nasz Kolega

Tomasz Zawadzki

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie oraz Bliskim składają

Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

linia_bw

więcej

Kondolencje

Naszemu Koledze, Marcinowi Ciempielowi, Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Taty
składają Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

więcej

Wysokość stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta Lublin na terenie miasta Lublin

                         Opłaty za zajęcie pasa drogowego.pdf

więcej

Kondolencje

rip

Naszej Koleżance, Laurze Grabowskiej, Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

linia_bw

więcej

Kondolencje

rip

Naszemu Koledze, Marcinowi Wójcikowi, Rodzinie oraz Bliskim
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci Mamy
składają Dyrekcja i Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

linia_bw

więcej

Jubileusz 10- lecia Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

Jubileusz 10- lecia Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.

Z okazji jubileuszu 10-lecia Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, na ręce Pan Dyrektora Kazimierza Pidek, otrzymaliśmy od mieszkańców i Rady Dzielnicy Sławinek podziękowania oraz życzenia dalszych sukcesów, perspektyw rozwoju oraz satysfakcji zawodowej.

więcej

Utrudnienia w ruchu – informacja !

Utrudnienia w ruchu – informacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że w dniu 30 czerwca 2021r. wystąpią utrudnienia w ruchu, tj :
z powodu awarii sieci sanitarnej ul. Uniwersytecka od godz. 8.30 zostanie całkowicie zamknięta przy skrzyżowaniu z ul. Radziszewskiego.

z powodu awarii sieci wodociągowej ul. Krajewskiego od godz. 11.00 zostanie całkowicie zamknięta przy skrzyżowaniu z ul. Brzóski.

  Prosimy o zachowanie ostrożności

więcej

10 – lecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

10 – lecie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

1 lipca 2011r. na mocy uchwały nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011 roku, utworzony został Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Jako jednostka budżetowa za pomocą której Prezydent Miasta wykonuje swoje obowiązki zarządcy dróg publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 31 marca 1985r. o drogach publicznych oraz zarządcy dróg wewnętrznych określonych w statucie, środki finansowe na funkcjonowanie i realizację zadań otrzymuje z budżetu miasta ( środki własne gminy, dotacje unijne i krajowe ). W latach 2011 – 2020 wydatki poniesione na działalność Zarządu wyniosły ponad 2,4 miliarda zł, w tym na inwestycje ( budowę i przebudowę dróg ) ponad 1,8 miliarda zł., remonty dróg ponad 93 miliony oraz utrzymanie dróg ponad 408 milionów zł...

więcej