Category ogłoszenia

Medale 700 – lecia Miasta Lublin dla Dyrekcji i Pracowników

Medale 700 – lecia Miasta Lublin dla Dyrekcji i Pracowników

p_title

W poniedziałek, 23 października 2017 r. podczas uroczystego spotkania w lubelskim Ratuszu, Prezydent Miasta Lublin, Pan Krzysztof Żuk, uhonorował medalami 700-lecia Miasta Lublin oraz medalami Prezydenta Miasta Lublin, Dyrekcję i Pracowników Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie.
Dziękuję – powiedział Prezydent Krzysztof Żuk. Dziękuję za pracę, która już za Wami, za pracę, którą realizujecie, mam ogromną świadomość tego, że bez wszego udziału, bez odpowiedzialności tych sukcesów by nie było. Dzięki profesjonalizmowi, którym legitymujecie się na co dzień, wiem, że sprostacie każdemu wyzwaniu.
W uzasadnieniu przyznania medalu, czytamy :

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta
or...

więcej

Ostrzeżenie o silnych mgłach – uwaga kierowcy !

Ostrzeżenie o silnych mgłach – uwaga kierowcy !

p_titleNa podstawie informacji uzyskanych z Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, informujemy:

Prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze mgły ograniczającej widzialność do 100 m.

Ważność: od godz. 20:00 dnia 20.10.2017 r. do godz. 10:00 dnia 21.10.2017 r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych 2017

Organizacja ruchu w rejonie cmentarzy w okresie Wszystkich Świętych

p_title

1. cmentarz przy ul. Droga Męczenników Majdanka
Od 27 października do 3 listopada (godziny poranne) na ul. Cmentarnej wprowadzony zostanie jeden kierunek ruchu (od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza). Po obu stronach ulicy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się. Fizycznie uniemożliwione zostanie także parkowanie na chodniku. Wyjazd z parkingów odbywać się będzie drogą gruntową, utwardzoną, jednokierunkową (za lokalami usług kamieniarskich) do ronda im. Janusza Krupskiego (skrzyżowanie ul. Droga Męczenników Majdana z ul. Józefa Franczaka Lalka i ul. Dekutowskiego).

Ponadto, na ul. Droga Męczenników Majdanka po godz...

więcej

Roboty drogowe na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania – utrudnienia w ruchu

Roboty drogowe na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w najbliższy weekend (21 i 22 października) kontynuowane będą roboty drogowe na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania (skrzyżowanie ul. Zana, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Wileńskiej). Prace obejmą wymianę nawierzchni na wlotach ul. Zana. W związku z tym w sobotę i niedzielę wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu na skrzyżowaniu.

W sobotę, w czasie usuwania starej nawierzchni, wlot ul. Zana od strony al. Kraśnickiej zostanie zawężony od wysokości ul. Krasińskiego. Zarówno wjazd na rondo jak i zjazd z ronda będzie możliwy tylko jednym pasem ruchu właściwej jezdni.

W niedzielę, gdy układana będzie nowa nawierzchnia, oba wloty...

więcej

Wykaz dróg publicznych – informacja

Wykaz dróg publicznych – informacja

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, przekazuje aktualny wykaz dróg publicznych na terenie miasta Lublin – wg. stanu na dzień 16 października 2017r.

WYKAZ DRÓG PUBLICZNYCH NA TERENIE MIASTA LUBLIN

p_title

więcej

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Informujemy, że zaplanowane pierwotnie na dwa dni (17 i 18 października) prace polegające na ułożeniu ostatniej warstwy nawierzchni, zostaną zrealizowane w jeden dzień i będzie to środa 18 października. Chodzi o ułożenie ścieralnej warstwy asfaltu na ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku między ul. Armii Krajowej a ul. Zana.
Przeprowadzenie prac w ciągu jednej doby będzie się wiązało z całkowitym zamknięciem dla ruchu wymienionego odcinka.

Po realizacji robót nawierzchniowych na tym zakresie zadania pozostaną do wykonania prace porządkowe i obejmujące oznakowanie.

Podane terminy mogą ulec zmianie w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających ich przeprowadzenie.

Pro...

więcej

Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie – tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa skrzyżowania ulic Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca zadania pn. ,, Zadanie II -przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020″ w dniu 14.10.2017 r. wprowadzi II etap tymczasowej organizacji ruchu związanej z wykonaniem warstwy ścieralnej nawierzchni jezdni .
W związku z powyższym ul. Elsnera zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od ul. Żywnego do al. Kompozytorów Polskich...

więcej

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lipskiej

Zamknięcie przejazdu kolejowego na ul. Lipskiej

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z przebudową toru nr 1 na szlaku Lublin – Lublin Zemborzyce, w dniach od 16 października do 20 października 2017 r., zamknięty będzie przejazd kolejowy na ulicy Lipskiej ( km 5,112 ).

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title

więcej

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

Przebudowa ul. Bohaterów Monte Cassino – tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Informujemy, że w związku otrzymaniem dotacji, aktualnie już z dwóch źródeł, rządowych zwiększony zostaje zakres przebudowy ul. Bohaterów Monte Cassino (etap II), a niebawem nastąpi wprowadzenie kolejnych etapów tymczasowej organizacji ruchu. O wymianę nawierzchni na rondzie Nauczycieli Tajnego Nauczania (skrzyżowanie ul. Zana z ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Wileńską) wraz z wlotami rozszerzona zostaje przebudowa realizowana pomiędzy ul. Armii Krajowej a ul. Zana. Wiąże się to ze zmianą w harmonogramie i wprowadzeniem nowych etapów tymczasowej organizacji.

W najbliższy weekend (14 i 15 października) prace nawierzchniowe będą prowadzone wokół wyspy ronda i na wlocie po stronie centrum handlo...

więcej

Medal 700 – lecia Miasta Lublin dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Medal 700 – lecia Miasta Lublin dla Zarządu Dróg i Mostów w Lubliniep_title

Dnia 12 października 2017 r. podczas XXXIII Sesji Rady Miasta Lublin, Pan Prezydent Krzysztof Żuk przyznał Zarządowi Dróg i Mostów w Lublinie,

Medal 700 – lecia Miasta Lublin,

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta
oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców
z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość
i kształtujących tożsamość lokalną Lublina


Medal wręczony na ręce, Pana Kazimierza Pidek, Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, jest prestiżowym wyróżnieniem i podziękowaniem dla wszystkich pracowników, którzy swoją codzienną pracą, zaangażowaniem i aktywnością przyczyniają się do służby Lublinowi i Jego mieszkańcom.

p_title

więcej