Category inwestycje

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Ogólnopolski konkurs otwarty – Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Miło nam poinformować, że zrealizowany przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie obiekt:

Rozbudowa Al. Racławickich w Lublinie od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności wraz z rozbudową kanalizacji deszczowej odprowadzającej ścieki deszczowe z ul. Poniatowskiego w kierunku ul. Snopkowskiej do wlotu W-11 rzeki Czechówki wraz z urządzeniami podczyszczającymi i dojazdem do obsługi tych urządzeń oraz rozbudowa ul. Lipowej, od skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza.

zgłoszony w ogólnopolskim otwartym konkursie ,, Modernizacja Roku & Budowa XXI w...

więcej

Zmiana organizacji ruchu !

Zmiana organizacji ruchu !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że w związku z prowadzonymi pracami w ramach budowy Dworca Metropolitalnego i modernizacji pobliskich ulic, w najbliższych dniach nastąpią kolejne zmiany w organizacji ruchu.

We wtorek (10 sierpnia) na ul. Krochmalnej na odcinku od ronda Sportowców do ul. Cukrowniczej, rozpoczną się prace związane z budową kanalizacji deszczowej. Tym samym ul. Krochmalna zostanie zamknięta w rejonie prowadzonych robót, z dopuszczeniem ruchu wahadłowego dla komunikacji miejskiej, dojazdu do posesji oraz zapewniony zostanie dojazd do ul. Nadłącznej i Kawiej od strony ul. Cukrowniczej, poprzez nowo wykonany zjazd do serwisówki, na wysokości posesji Krochmalna 9a. Prace potrwają do końca sierpnia.

Z kolei od środy (11 s...

więcej

ul.Dworcowa – podpisanie umowy !

ul.Dworcowa – podpisanie umowy !

p_title

W środę, 30 grudnia 2020r. w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, w imieniu Gminy Lublin podpisana została umowa na przebudowę i budowę przedłużenia drogi gminnej ul. Dworcowej, jako zadanie nr 2  w ramach budowy Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Od lewej : Pan Cezary Łysenko – Dyrektor Budownictwa Infrastruktalnego Budimex SA, Pan Kazimierz Pidek -Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Pan Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin                         ds. Inwestycji i Rozwoju.

W ramach projektu „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego” – zadanie nr 2,  ul. Dworcowa będzie przedłużona do ronda przy Targach Lublin...

więcej

Podpisanie umowy na budowę dworca metropolitarnego !

 Podpisanie umowy na budowę dworca metropolitarnego !

p_title

18 grudnia 2020r. w imieniu Gminy Lublin, podpisana została umowa, której przedmiotem jest budowa Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.
Przedmiot umowy obejmuje trzy zadania, tj :
zadanie nr 1 – przebudowa drogi gminnej – ul. 1 Maja w Lublinie, od skrzyżowania z ul. Dworcową i ul. Pocztową do Placu Bychawskiego.
zadanie nr 3 – rozbudowa drogi powiatowej – ul. Krochmalnej, rozbudowa drogi gimmej – ul. Stadionowej, rozbudowa drogi powiatowej – ul. Młyńskiej, rozbudowa drogi gminnej – ul. Dworcowej, rozbudowa drogi gminnej – ul. Pocztowej, budowa drogi gminnej – ul. Gazowej, przebudowa drogi wojewódzkiej – ul. Władysława Kunickiego, budowa planowanej drogi gminnej łącznika pomiędzy ul...

więcej

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu

ul.Diamentowa – zmiana organizacji ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 30 listopada 2020r. od godz. 8.00  wprowadzona zostanie zmiana organizacji ruchu na ul. Diamentowej w rejonie wiaduktu kolejowego. Zmiana polegać będzie na wyłączeniu pasów prawego i lewego na obu jezdniach. Dla ruchu pojazdów pozostaną środkowe pasy. Ten etap prac potrwa do 7 grudnia 2020r. do godz. 14.00.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

więcej

INFORMACJA O TRANSMISJI ONLINE Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O TRANSMISJI ONLINE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 1, 3 oraz 4.

Transmisja rozpocznie się o godzinie 11:00 w dniu 31.08.2020 r.

Proszę kliknąć w miniaturkę

 

 

więcej

Kryształowa Cegła – nasza praca ponownie doceniona !

Kryształowa Cegła – nasza praca ponownie doceniona !

p_title

13 grudnia 2019r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul.Akademickiej 15 w Lublinie odbyła się XIX Gala konkursu o Kryształową Cegłę. Konkurs, który jest jednym z największych przeglądów dokonań architektonicznych, inżynierskich i konserwatorskich w Europie Wschodniej. Statuetki przyznawano w 11 kategoriach.
W kategorii X Obiekty Infrastruktury Komunikacyjnej, Kryształową Cegłę – Nagrodę Specjalną, otrzymała Gmina Lublin – Zarząd Dróg i Mostów Lublinie -, za wdrożenie systemu przesiadkowego z ruchu podmiejskiego do komunikacji zbiorowej, którą z rąk Organizatorów odebrał, Pan Stanisław Wydrych, Zastepca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji.

Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, mgr inż. Stanisław Wydrych

więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2019 – nasza praca została doceniona !

Kryształy Przetargów Publicznych 2019 – nasza praca została doceniona !

p_title

W tegorocznej edycji ,, Kryształy Przetargów Publicznych 2019″, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, otrzymał prestiżową statuetkę dla najlepszego Zamawiającego w kategorii „Infrastruktura drogowo-komunikacyjna”, gdzie wyróżniono budowę nowego przebiegu Drogi Wojewódzkiej DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania
ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin. Kryształy Przetargów Publicznych przyznawane są najbardziej rzetelnym, najskuteczniejszym oraz najlepiej przygotowanym i zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym.

Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance pod Warszawą podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych, gdzie z rąk Pani Elżbiety Sobczuk, redaktor n...

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na rondzie Lubelskiego Lipca ’80

Uwaga kierowcy! Zmiana organizacji ruchu na rondzie Lubelskiego Lipca ’80

p_title

Informujemy, że wykonawca przebudowy ronda Lubelskiego Lipca ’80 oraz ul.Fabrycznej wraz z mostem przystępuje do kolejnego etapu prac, który będzie związany z wprowadzeniem nowej tymczasowej organizacji ruchu w rejonie realizowanego zadania. Główną zmianą jest zorganizowanie obustronnego ruchu pojazdów na jednej jezdni, czyli podobnie jak przed Mistrzostwami Świata U20, lecz po stronie Al. Zygmuntowskich. Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia po stronie ul. Fabrycznej. Nową tymczasową organizację ruchu wykonawca planuje wprowadzić w środę (19 czerwca) w godzinach porannych.
Projekt czasowej organizacji ruchu zakłada ruch obustronny, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku, na jezdni po stronie Al...

więcej

Otwarcie wiaduktów w ciągu ul. Krochmalnej i Diamentowej !

Otwarcie wiaduktów w ciągu ul. Krochmalnej i Diamentowej !

p_title
12 czerwca 2019r. włączone do ruchu ulicznego zostały wiadukty w ciągu ul. Krochmalnej i ul. Diamentowej. Po otrzymaniu od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego pozwolenia na użytkowanie tych obiektów, pierwsi kierowcy mogli przejechać po nowo wybudowanych obiektach po tym jak usunięte z wjazdów zostały bariery, włączona sygnalizacja świetlna oraz usunięte żółte linie na łącznicach, które pozwalały na ruch kołowy w sposób nieco inny niż przewidziany dla tego miejsca, zgodnie z organizacją ruchu.

Wspomniane obiekty inżynierskie, zostały wybudowane w ramach realizacji zadania ,, Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul...

więcej