Category inwestycje

Informacja z otwarcia ofert – ul. Milczan w Lublinie

Informacja z otwarcia ofert – ul. Milczan w Lublinie

p_title

We wtorek, 14 listopada 2017 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na:

Zadanie I: – budowa ul. Milczan w Lublinie;
Zadanie II: – budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Milczan w Lublinie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 1 838 772,88 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

1.

Konsorcjum:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.,

ul. Kolejowa 10E,

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

2 250 478,92 zł

2.

Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa,

ul...

więcej

Otwarcie oferty w postępowaniu przetargowym ul. Choźki ul. Smorawińskiego

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

p_title

W poniedziałek, 13 listopada 2017 r. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu:
Zadanie I:
a) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą;
b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:
– przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawi...

więcej

Informacja z otwarcia ofert choiny ul. Wojtasa

Informacja z otwarcia ofert

p_title

W środę, 23 sierpnia 2017r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest :

Zadanie I:

a) Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą;
b) Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:
przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego – Chodźki,
przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego – Czapskiego;
c) Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul...

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu na ul. Wojciechowskiej i ul. Bohaterów Monte Cassino

Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu na ul. Wojciechowskiej i ul. Bohaterów Monte Cassino

p_title

Informujemy, że wykonawca budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin jutro (czwartek, 27 lipca) planuje wprowadzić zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na zakresie prac obejmującym ul. Wojciechowską i ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek między al. Kraśnicką a ul. Wojciechowską).
Planowane zmiany polegają na:

  • zniesieniu ruchu wahadłowego na ul. Wojciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku Lipniaka
  • dopuszczeniu do ruchu obu jezdni ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wojciechowskiej
  • wyłączeniu z ruchu ul. Wojciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul...
więcej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

p_title
W czwartek, 13 lipca 2017 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na :

przebudowę skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza w Lublinie z przebudową kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu w celu dostosowania dla potrzeb komunikacji miejskiej. Zadanie stanowi część projektu pn: ”Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu peracyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”. Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski.
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj.5 215 129,45 zł brutto.
Informacja na temat złożonyc...

więcej

Remont ul. Godebskiego

Remont ul. Godebskiego

p_title

Wykonawca remontu ul. Godebskiego, Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Lublinie informuje o rozpoczęciu robót drogowych na odcinku od ul. Weteranów do ul. Langiewicza.

Na czas remontu (6-31 lipca) odcinek ul. Godebskiego zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów z wyłączeniem pojazdów, które uzyskają upoważnienie do wjazdu na teren budowy.

Wyłączenie z ruchu ulicy wymaga wprowadzenia zmian stałej organizacji ruchu na ulicy Piotra Wysockiego, Mariana Langiewicza. Na wyżej wymienionych ulicach zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Zapowiadany termin zakończenia robót to koniec lipca. Za utrudnienia przepraszamy.

p_title

więcej

ul. Muzyczna – oficjalnie oddana do użytku

ul. Muzyczna – oficjalnie oddana do użytku

p_title

W piątek, 26 maja br. punktualnie o godz. 12.00, Prezydent Lublina, Pan Krzysztof Żuk, dokonał oficjalnego otwarcia, trzeciego, ostatniego z zadań realizowanych w ramach inwestycji polegającej na budowie dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie – odcinka ul. Muzycznej oraz nowo wybudowanego mostu nad rzeką Bystrzycą.
Uroczyste otwarcie zgromadziło licznie przedstawicieli zarówno ze strony Wykonawstwa,  Inwestorów, zaproszonych gości, Radnych Rady Miasta Lublin, przedstawicieli lokalnych mediów jak również mieszkańców naszego miasta. Prezydent podziękował wszystkim, którzy uczestniczyli w realizacji  tego  zadania a w sposób szczególny Panu Kazimierzowi Pidek – Dyrektorowi Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz pracownikom, którzy brali udział w realizacji tej inwestycji na każdym z jej etapów.

1

więcej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

p_title

W czwartek, 25 maja 2017 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest :

„Przebudowa ulicy Laury w Lublinie”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 3 475 000,00 zł brutto.
Informacja na temat złożonych ofert:

Konsorcjum firm:

Lider: PBI Infrastruktura Spółka Akcyjna, ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik,

Partner: PBI WMB Spółka z o.o.,

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

2 742 365,37 zł

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

2 331 268,99 zł

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A.

ul. Krańcowa 7, 21-100 Lubartów

2 325 593,21 zł

Aktualnie trwają prace związane...

więcej

Zmiana organizacji ruchu na ul. Nałęczowskiej oraz na al. Spółdzielczości Pracy – Uwaga kierowcy

Zmiana organizacji ruchu na ul. Nałęczowskiej oraz na al. Spółdzielczości Pracy – Uwaga kierowcy!

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że w związku z robotami drogowymi na w ciągu ul. Nałęczowskiej oraz al. Spółdzielczości Pracy, nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

ul. Nałęczowska

W związku z przystąpieniem przez wykonawcę do budowy wiaduktu w ciągu ul. Nałęczowskiej, od najbliższego piątku (12 maja) w rejonie prac wprowadzony zostanie objazd. Szczegółowe rozwiązania przedstawione są graficznie w załączonym pliku.

Tymczasowa organizacja ruchu zakłada utrzymanie, wprowadzonego 30 marca, ruchu wahadłowego sterowanego sygnalizacją świetlną...

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu al. Solidarności z al. Sikorskiego

Uwaga kierowcy! Zmiana pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu al. Solidarności z al. Sikorskiego

p_title

W związku z postępem prac w ramach zadania polegającego na przebudowie skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. gen. Ducha nastąpi zmiana organizacji ruchu. Nowa tymczasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w sobotę (29 kwietnia). Wówczas do ruchu zostanie dopuszczona południowo-wschodnia część jezdni al. Solidarności od al. Sikorskiego w stronę centrum.

Zasadnicza zmiana polega na ustanowieniu drogi z pierwszeństwem przejazdu w ciągu al. Solidarności, na jezdni północnej, którą obecnie prowadzony jest ruch dwukierunkowy. Oznacza to, że od najbliższej soboty przestaje obowiązywać tzw. łamane pierwszeństwo na relacji al. Solidarności – al...

więcej