Category inwestycje

Nowa ul. gen. Ducha tuż tuż

Nowa ul. gen. Ducha tuż tuż

p_title

Wzmacnianie podłoża betonowymi palami przechodzi do historii dziennika budowy. W gruncie posadowionych zostało blisko 6 tys tego typu elementów. Teraz czas na estakady, kładkę i układanie nawierzchni na ul. gen Ducha.

Patrząc na plac budowy od strony ul. Kosmowskiej wyraźnie widać zbrojenie podpór przyszłej kładki dla pieszych. Prace te realizowane są zarówno po stronie Czechówki jaki i między al. Solidarności a ul. Północną. Kładką tą piesi przejdą nad al. Solidarności z rejonu ul. Puławskiej wprost na przejście dla pieszych przez ul. Północną w rejonie skrzyżowania  z ul. Kosmowskiej.

2016-07-21_12

Idąc dalej pojawiają się ogromne podpory estakad i ciągnące się od nich, w ciągu trasy, mury oporowe...

więcej

Przebudowa ul. Narutowicza w Lublinie ( II etap ) – czasowa organizacja ruchu

Przebudowa ul. Narutowicza w Lublinie ( II etap ) – czasowa organizacja ruchu

p_title

Informujemy, że w ramach realizacji zadania ,, Przebudowa ulicy Narutowicza w Lublinie ( II etap ), na odcinku od skrzyżowania ulicami: Lipowa i Piłsudskiego do wysokości ul. Ochotniczej wraz z ulicami przyległymi: Ochotniczą, Strażacką i Rowerową wraz z przebudową infrastruktury technicznej: kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, sieci elektroenergetycznych, sieci telefonicznej miejscowej i dalekosiężnej, przyłącza gazowego n/c przy ul. Narutowicza 74 oraz budowa kanału technologicznego. „ w dniu 25 lipca 2016 r. zostanie wprowadzony kolejny etap czasowej organizacji ruchu. Ruch pojazdów zostanie przywrócony na jezdni w stronę centrum, jezdnia w kierunku przeciwnym zostanie zamknięta...

więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

p_title

W piątek, 1 lipca 2016 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na:
Zaprojektowanie i budowa ciągu pieszego wraz z przejściami dla pieszych z osiedla Przyjaźni na osiedle Tatary przez wiadukt na poziomie jezdni ulic ul. Łęczyńska – ul. Hutnicza w Lublinie wraz z sygnalizacją świetlną oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 491 000,00 zł brutto. W przedmiotowym postępowaniu złożona została jedna oferta na kwotę 490 770,00 zł / brutto, przez KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S. A. z siedzibą w Lublinie.
Aktualnie trwają prace związane ze sprawdzaniem oferty pod względem...

więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym – wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie – II etap

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym – wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie – II etap

p_title

W środę, 22 czerwca 2016 r. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na –
,, Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al. Kompozytorów Polskich w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z al. Smorawińskiego do północnej jezdni al. Solidarności wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu al. Kompozytorów Polskich – etap II”.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 4 895 400,00 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

p_title

We wtorek, 21 czerwca 2016 r. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu na –
,, Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji ul. Wiklinowej w osiedlu Łęgi w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 1 500 000,00 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa
w zł brutto

WOD-BUD Sp. z o. o.,

ul. Józefa Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

924 424,24 zł

STRABAG Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

963 668,27 zł

Marek Suszek Zakład Usługowo-Handlowy EKSAM,

ul. Modrzewiowa 50, 20-138 Lublin

8...

więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

p_title

W środę, 1 czerwca 2016 r. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu na –
Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Romantycznej – sięgacz w osiedlu Skarpa w Lublinie, polegającej na wymianie: krawężników i obrzeży na nowe, nawierzchni jezdni i chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej, na poszerzeniu istniejącej jezdni i chodnika kosztem pasa zieleni, oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 405 000,00 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa
w zł brutto

WOD-BUD Sp. z o. o.
ul...

więcej

Budowa nowego mostu w ciągu ul. Głównej

Budowa nowego mostu w ciągu ul. Głównej
p_title

W przyszłym tygodniu niemożliwy stanie się przejazd pomiędzy ul. Nałęczowską i al. Warszawską w ciągu ul. Główniej. Tymczasowa organizacja ruchu, która zostanie wprowadzona w czwartek (9 czerwca), związana jest z rozbiórką istniejącego i budową nowego obiektu nad rzeką Czechówką w rejonie stawu.

Wjeżdżając w ul. Główną od strony ul. Nałęczowskiej dojedziemy do skrzyżowania z ul. Wądolną, gdzie będzie obowiązywał nakaz skrętu w lewo w kierunku ul. Zakątek lub w prawo w kierunku ul. Szerokie. Z ul. Wądolnej, w rejonie stawu, wyjedziemy tylko w kierunku ul. Nałęczowskiej. Od strony al. Warszawskiej ul. Główna stanie się ulicą bez przejazdu (ślepą). Nie przejedziemy nią dalej niż na odległość około 900m od al. Warszawskiej...

więcej

Ulica Macierzanki w Lublinie – ogłoszenie przetargu

Ulica Macierzanki w Lublinie – ogłoszenie przetargu

p_title
W czwartek, 19 maja 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest ,, Budowa projektowanej drogi  gminnej – ulicy Macierzanki w Lublinie wraz z budową: sieci kanalizacji deszczowej i odwodnienia powierzchniowego do szczelnej studni, oświetlenia drogowego,  przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej w granicach pasa drogowego oraz przebudową sieci energetycznych, kolidujących z projektowaną inwestycją drogową”.
Zakres zamówienia obejmuje min. roboty ziemne, ustawianie krawężników i obrzeży, wykonanie nawierzchni jezdni, zjazdów, chodnika, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu...

więcej

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym.

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym.
p_title

W poniedziałek, 9 maja 2016 r. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu na –
„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i dobudowy połączeń komunikacji pieszej i rowerowej przy ul. Bursztynowej, Perłowej, Szafirowej, Agatowej oraz modernizacji fragmentu ul. Bursztynowej w osiedlu Poręba w Lublinie, związanych z wymianą krawężników i obrzeży, nawierzchni jezdni, nawierzchni chodników, budową ciągu pieszego oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 486 000,00 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

więcej

Rozbudowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie – otwarcie ofert

Rozbudowa ul. Sławinkowskiej w Lublinie – otwarcie ofert

p_title
W piątek, 29 kwietnia br otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu na – Rozbudowę ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od przejścia dla pieszych przy rondzie Reagana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej nr 27.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj.  1 290 000,00 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena ofertowa
w zł brutto

Wod-Bud Sp. z o. o. ul. Józefa Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik

846 052,84

Strabag Sp. z o. o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

608 089,38

Budimex S.A. ul...

więcej