Category inwestycje

System Zarządzania Ruchem w Lublinie – prezentacja

System Zarządzania Ruchem w Lublinie – prezentacja

p_title

p_title

więcej

,, Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta ” – utrudnienia w ruchu

,, Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta ” – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje wykonawca robót w zadaniu ,, Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie od ulicy Sadowej do granic miasta „ z dniem 23 stycznia 2018 r. rozpocznie prace związane z wycinką drzew i krzewów, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacja ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym ulicy Abramowickiej.
Wycinka przeprowadzana będzie po obu stronach jezdni ul. Abramowickiej, od ul. Sadowej do granic miasta. Prace przebiegać będą na krótkich odcinkach, wyłącznie po jednej stronie ul. Abramowickiej. Poza wyjątkowymi sytuacjami, pas ruchu na odcinku prac zostanie zawężony, z dopuszczeniem ruchu w obu kierunkach.

Prosimy ...

więcej

Rozbudowa ul. A.Grygowej – wyburzanie zniszczonego wiaduktu drogowego

Rozbudowa ul. A.Grygowej – wyburzanie zniszczonego wiaduktu drogowego

p_title

We wtorek, 2 stycznia br. Wykonawca zadania ,, Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja. Zadanie stanowi cześć projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski ” przystąpił do prac związanych z wyburzaniem, zniszczonego, zamkniętego dla ruchu wiaduktu drogowego przy ul. Grygowej. Rozbiórka postępuje od łącznicy kolejowej w stronę ul. Metalurgicznej i potrwać może od 8 do 10 tygodni przy sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Fotorelacja z placu rozbiórki

więcej

Informacja z otwarcia ofert.

 Informacja z otwarcia ofert. 

p_title

We wtorek, 19 grudnia 2017 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na:

„Zadanie II – przebudowa skrzyżowania ulic:
Droga Męczenników Majdanka – Grabskiego – Sulisławicka w Lublinie, w celu dostosowania infrastruktury drogowej do potrzeb komunikacji miejskiej”.
Zadanie stanowi część projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski.

więcej

Informacja z otwarcia ofert – ul. Milczan w Lublinie

Informacja z otwarcia ofert – ul. Milczan w Lublinie

p_title

We wtorek, 14 listopada 2017 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na:

Zadanie I: – budowa ul. Milczan w Lublinie;
Zadanie II: – budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w granicach pasa drogowego ul. Milczan w Lublinie.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj. 1 838 772,88 zł brutto.

Informacja na temat złożonych ofert:

1.

Konsorcjum:

Lider: PBI Infrastruktura S.A.,

ul. Kolejowa 10E,

23-200 Kraśnik

Partner: PBI WMB Sp. z o.o.

ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz

2 250 478,92 zł

2.

Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa,

ul...

więcej

Otwarcie oferty w postępowaniu przetargowym ul. Choźki ul. Smorawińskiego

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

p_title

W poniedziałek, 13 listopada 2017 r. otwarte zostały oferty złożone w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest :
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu oraz nadzór i rozliczanie robót przy realizacji Projektu:
Zadanie I:
a) budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą;
b) dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:
– przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawi...

więcej

Informacja z otwarcia ofert choiny ul. Wojtasa

Informacja z otwarcia ofert

p_title

W środę, 23 sierpnia 2017r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu, którego przedmiotem jest :

Zadanie I:

a) Budowa trakcji trolejbusowej w ul. Chodźki w Lublinie (od istniejącej pętli trolejbusowej do ul. Smorawińskiego), w ul. Smorawińskiego (od skrzyżowania z ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego), w ul. Szeligowskiego (od skrzyżowania z ul. Smorawińskiego do ul. Choiny) oraz w ul. Choiny do granicy miasta wraz z budową podstacji z dostosowaniem zarządzania mocą;
b) Dostosowanie infrastruktury drogowej do potrzeb transportu zbiorowego:
przebudowa skrzyżowania ulic: Smorawińskiego – Chodźki,
przebudowa skrzyżowania ulic: Szeligowskiego – Czapskiego;
c) Rozbudowa ul. Choiny w Lublinie, na odcinku od skrzyżowania z ul...

więcej

Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu na ul. Wojciechowskiej i ul. Bohaterów Monte Cassino

Uwaga kierowcy! Zmiana w organizacji ruchu na ul. Wojciechowskiej i ul. Bohaterów Monte Cassino

p_title

Informujemy, że wykonawca budowy przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin jutro (czwartek, 27 lipca) planuje wprowadzić zmiany w tymczasowej organizacji ruchu na zakresie prac obejmującym ul. Wojciechowską i ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek między al. Kraśnicką a ul. Wojciechowską).
Planowane zmiany polegają na:

  • zniesieniu ruchu wahadłowego na ul. Wojciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino w kierunku Lipniaka
  • dopuszczeniu do ruchu obu jezdni ul. Bohaterów Monte Cassino na odcinku od al. Kraśnickiej do ul. Wojciechowskiej
  • wyłączeniu z ruchu ul. Wojciechowskiej na odcinku od skrzyżowania z ul...
więcej

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

p_title
W czwartek, 13 lipca 2017 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na :

przebudowę skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza w Lublinie z przebudową kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu w celu dostosowania dla potrzeb komunikacji miejskiej. Zadanie stanowi część projektu pn: ”Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu peracyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”. Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski.
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj.5 215 129,45 zł brutto.
Informacja na temat złożonyc...

więcej

Remont ul. Godebskiego

Remont ul. Godebskiego

p_title

Wykonawca remontu ul. Godebskiego, Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. w Lublinie informuje o rozpoczęciu robót drogowych na odcinku od ul. Weteranów do ul. Langiewicza.

Na czas remontu (6-31 lipca) odcinek ul. Godebskiego zostanie zamknięta dla ruchu pojazdów z wyłączeniem pojazdów, które uzyskają upoważnienie do wjazdu na teren budowy.

Wyłączenie z ruchu ulicy wymaga wprowadzenia zmian stałej organizacji ruchu na ulicy Piotra Wysockiego, Mariana Langiewicza. Na wyżej wymienionych ulicach zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy.

Zapowiadany termin zakończenia robót to koniec lipca. Za utrudnienia przepraszamy.

p_title

więcej