Category parkowanie

Zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania- informacja.

                           Zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania- informacja.

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że od dnia 1 października 2022r. nastąpi zmiana stawek za postój w Strefie Płatnego Parkowania. Nowe ceny obejmą zarówno opłaty jednorazowe jak i abonamentowe we wszystkich czterech obszarach, na które podzielona jest Strefa Płatnego Parkowania i wzrosną średnio o około 15%.

Za pierwszą godzinę w Podstrefie A  kierowcy zapłacą 4,50 zł. Opłata za drugą godzinę wzrośnie do 5,40 zł, a za trzecią do 6,40 zł. Natomiast  stawka za czwartą i każdą kolejną godzinę wyniesie 4,50 zł. W pozostałych podstrefach nowe ceny od października wyniosą:
    • w Podstrefie B
        ◦ pierwsza godzina postoju – 2,80 zł,
        ◦ d...

więcej

Zmiana lokalizacji Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie – informacja !

Zmiana lokalizacji Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie – informacja !

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje, że od dnia od 1 czerwca br. ulegnie zmianie lokalizacja Biura Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie. Nowy adres biura to:

Biuro Strefy Płatnego Parkowania w Lublinie

ul. Wschodnia 6

20-015 Lublin

tel: 81 503 21 38

Biuro czynne będzie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.30.

więcej

Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy przy ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Lipowej, ul. Pszczelej, ul. Bełżyckiej w Lublinie na czas „Wszystkich Świętych”

 Zmiany w organizacji ruchu w rejonie cmentarzy przy ul. Droga Męczenników Majdanka, ul. Lipowej, ul. Pszczelej, ul. Bełżyckiej w Lublinie na czas „Wszystkich Świętych”

Dotyczy: cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka
1. ul. Cmentarna
W celu ułatwienia dojazdu do cmentarza w dniach od 29 października do 2 listopada (rano) wprowadza się zmianę w organizacji ruchu. Na ul. Cmentarnej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Po obu stronach ulicy będą obowiązywały znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” z tabliczkami T-24. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową (za kamieniarzami) do Ronda im. Janusza Krupskiego...

więcej

Nowa Strefa Płatnego Parkowania

Nowa Strefa Płatnego Parkowania

p_title

18 stycznia 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest:
Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania ( SPP )  na terenie miasta Lublin.

Zakres zamówienia obejmuje dwa etapy. W pierwszym etapie Wykonawca będzie miał za zadanie min. opracowanie docelowej organizacji ruchu w SPP, projektu lokalizacji urządzeń parkingowych, oznakowanie poziome i pionowe a także wyposażenie strefy we wszystkie wymagane urządzenia oraz zorganizowanie biura SPP i przeszkolenie pracowników...

więcej

Nowa strefa płatnego parkowania

Nowa Strefa Płatnego Parkowania

p_title

strefa_platnego_parkowania-large

  Nowa Strefa Płatnego Parkowania, która zacznie funkcjonować
od 1 lipca 2016 r., będzie poszerzona i podzielona na dwa obszary zróżnicowane pod względem opłat.
Takie rozwiązanie zostanie przyjęte na podstawie opinii głoszonych przez mieszkańców oraz analizy funkcjonowania obecnej Strefy Płatnego Parkowania.
Proponowany wariant nie zakłada włączania do Strefy części miasteczka akademickiego – ul. Radziszewskiego (od ul. Akademickiej do ul. Sowińskiego), ul. Akademickiej (od. ul. Obrońców Pokoju do ul. Raabego)
oraz ul. Raabego.

 

 

więcej

Strefa Płatnego Parkowania – propozycje zmian

 Strefa Płatnego Parkowania – propozycje zmian

p_title

strefa_platnego_parkowania-large

Miasto Lublin rozpoczyna dyskusję na temat funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania. Pod ocenę mieszkańców trafiły dwie propozycje rozwiązań. Pierwszy wariant zakłada podniesienie opłat w obecnej strefie i nieznaczną korektę jej granic. Drugi – rozszerzenie strefy i wydzielenie z niej dwóch obszarów zróżnicowanych pod względem wysokości opłat. Na opinie mieszkańców miasto czeka do 10 czerwca.

więcej

Miejsca postojowe i chodnik – ul. Rusałka w Lublinie

Miejsca postojowe i chodnik – ul. Rusałka w Lublinie

p_title

W ramach  inwestycji ,, Zaprojektuj i wybuduj ,, wykonane zostały  zatoki postojowe dla samochodów osobowych bezpośrednio przy krawędzi jezdni. Zaprojektowano 70 miejsc postojowych z kostki brukowej w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego zadania wykonane  zostały również 282 metry chodnika z kostki brukowej,  o szerokości 2,5 metra, przyległego  do miejsc postojowych.
Nowy ogólnodostępny oraz bezpłatny  parking znajdujący się w ścisłym centrum miasta zdecydowanie ułatwi parkowanie zarówno przedsiębiorcom prowadzącym działalność w tym rejonie jak również ich klientom.
Miejsca parkingowe mają ponadstandardową długość, tj...

więcej