Ulica Lubelskiego Lipca 80

Ulica Lubelskiego Lipca 80′ p_title

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego,  dnia 30 września br. podpisana została umowa z wykonawcą robót  którym będzie Konsorcjum w składzie: Lider –  Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów  S. A. oraz Partner – Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

Zakres inwestycji mającej zakończyć się jesienią 2015r. jest bardzo duży i obejmuje min. roboty  z branży drogowej, tj. – budowę drogi powiatowej nr 2399L – ul. Lubelskiego Lipca ‘80, od skrzyżowania z ul. Muzyczną do skrzyżowania z al. Józefa Piłsudskiego, rozbudowę drogi powiatowej nr 2372L – ul. Młyńskiej w Lublinie, od skrzyżowania z ul. Dworcową (łącznie ze skrzyżowaniem) do zakończenia jej przebiegu w rejonie Placu Bychawskiego (bez połączenia ulic), przebudowę  drogi gminnej nr 106246L – ulicy Dworcowej, od wjazdu na teren Targów Lubelskich do ul. Młyńskiej, budowę zatok autobusowych, parkingów, chodników, zjazdów oraz ścieżki rowerowej.
Rozbudowie i przebudowie ulegną również kanalizacje deszczowe, sieci wodociągowe, sanitarne i ciepłownicze jak również  elementy  z branży elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej,  powstanie też obiekt mostowy nad ulicą Dworcową.

mapa

Wizualizacja projektuZadanie, którego realizacja zdecydowanie wpłynie na poprawę układu komunikacyjnego w tym rejonie miasta oraz zwiększy bezpieczeństwo ruchu i komfort podróży, warte  przeszło 27 milionów złotych, wsparte zostanie ze  środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 – 2013 Działanie III.1 Systemy miejskiego transportu drogowego.

 

 

p_title