Ulica Chodźki, ulica Szeligowskiego w Lublinie

Ulica Chodźki, ulica Szeligowskiego w Lublinie p_title

 

Zakończyła się inwestycja drogowa zapewniająca połączenie ulicy W. Chodźki z ul. T. Szeligowskiego. Przebudowano odcinek ul. Prof. Antoniego Gębali oraz wybudowano ulicę Prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Roboty zrealizowano w oparciu o zatwierdzone projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w branży drogowej, energetycznej i sanitarnej a także projekt stałej organizacji ruchu.

Na podstawie tych dokumentacji zrealizowano nie tylko przebudowę odcinka ulicy Chodźki i ulicy Szeligowskiego ale przebudowano też nawierzchnię zjazdów, chodników, zatok autobusowych, miejsc postojowych i parkingowych. Wybudowaniu uległy również elementy kanalizacji deszczowej, odwodnienia, kanały technologiczne oraz oświetlenia ulicznego.

 

_MG_2785

Nowowybudowany odcinek od zjazdu przy Stacji Dializ do ul. Szeligowskiego

 

_MG_2782

Ciąg pieszy od strony ul. Szeligowskiego

 

_MG_2784

Skrzyżowanie nowowybudowanej ulicy z ulicą Szeligowskiego

 

_MG_2788

Przebudowany odcinek od skrzyżowania z ulicą Chodźki do zjazdu przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym

 

Inwestycja warta bez mała 3 miliony złotych, zdecydowanie skróciła i ułatwiła dojazd do Dziecięcego Szpitala Klinicznego oraz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 4 w Lublinie oraz zapewniła bezpośredni dojazd od ul. Chodźki do ulicy Szeligowskiego. Takie rozwiązanie spowodowało zdecydowane zmniejszenie natężenia ruchu w okolicach ulicy Północnej.
Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W chwili obecnej pracuje komisja, której zadaniem jest dokonanie odbioru końcowego inwestycji.

 

p_title