Zmiana organizacji ruchu przy lubelskich cmentarzach na czas ,, Wszystkich Świętych „

Zmiana organizacji ruchu przy lubelskich cmentarzach na czas ” Wszystkich Świętych” p_title

 

Cmentarz – ul. Droga Męczenników Majdanka

W celu ułatwienia dojazdu do cmentarza przy ul. Droga Męczenników Majdanka  w dniach od 31 października do 3 listopada (rano) wprowadza się zmianę w organizacji ruchu.

Na ul. Cmentarnej zostanie wprowadzony jeden kierunek ruchu od  ul. Droga Męczenników Majdanka w stronę cmentarza. Wyjazd pojazdów odbywać się będzie drogą gruntową utwardzoną jednokierunkową (za punktami kamieniarskimi) do Ronda im. Janusza Krupskiego. Na rondzie zostanie ustawiony zakaz skrętu w lewo.
Pojazdy wyjeżdżające spod cmentarza będą kierowane przez ul. Dekutowskiego do al.Witosa.

Sygnalizacja świetlna przy ul. L. Herc w dniach 31 października – 3 listopada zostanie wyłączona. Na ul. Droga Męczenników Majdanka za skrzyżowaniem z ul. L. Herc do ul. Grenadierów środkowy pas ruchu zostanie przeznaczony do jazdy na wprost, a zatoka postojowa przy Państwowym Muzeum na Majdanku zostanie wykorzystana jako pas dla prawoskrętów.  Zostaną wprowadzone zakazy skrętu w lewo w ul. Lucyny Herc (jadąc od centrum) i na teren Muzeum na Majdanku (jadąc od strony Felina).

Apelujemy się o parkowanie pojazdów na parkingach przed cmentarzem, na terenie Państwowego Muzeum na  Majdanku, na terenie dawnego Polmozbytu ul. Droga Męczenników Majdanka 74, na ul. Dobrzańskiego (parkingi Uniwersytetu Przyrodniczego) oraz w innych dozwolonych miejscach wokół cmentarza.

W tych dniach funkcjonariusze Policji będą kierować ruchem w godzinach jego największego nasilenia.

 

Cmentarz – ul. Lipowa

W dniu 1 listopada (sobota) czynny będzie od godz. 7.00 do 22.00 bezpłatny parking podziemny pod obiektem CHR Lublin Plaza. Wjazd i wyjazd możliwy będzie zarówno od ul. Ofiar Katynia jak i ul. Obrońców Pokoju. Dwupoziomowy parking będzie dostępny dla ok. 670 pojazdów. Szlabany wjazdowe i wyjazdowe będą podniesione.

Od 31.10 do 3.11.2014 r. (rano) na ul. Ofiar Katynia zatoka postojowa przy CHR Lublin Plaza zostanie oznakowana dla pojazdów osób niepełnosprawnych.

Odcinek  ul. Obrońców Pokoju od ul. Uniwersyteckiej do ul. Raabego w dniach 31 października do 3 listopada (rano) zostanie oznakowany jako dwukierunkowy. Umożliwi to łatwiejszy dojazd od strony ul. Raabego na parking przy ul. Białej i na parking pod CHR Lublin Plaza.
W celu wykorzystania dodatkowych miejsc postojowych w dniach od 31 października
do 3 listopada  zostaną przysłonięte znaki B-36 „zakaz zatrzymywania się” na
ul. Głębokiej  od ul. Narutowicza do ul. Raabego. Umożliwi to postój pojazdów wzdłuż  tej ulicy.

 

Cmentarz – ul. Pszczela

W dniach 1-2 listopada na ul. Pszczelej na odcinku od torów kolejowych do ul. Kukułczej zostanie wprowadzony jeden kierunek w celu uzyskania dodatkowych miejsc postojowych.   Powrót spod cmentarza będzie się odbywał ulicami: Kukułczą, Letniskową do ul. Krężnickiej.

Linia nr 78 –  skrócona zostanie do przystanku Zemborzyce (kościół).

 

Cmentarz – ul. Bełżycka

W dniach 1-2 listopada na ul. Bełżyckiej w celu usprawnienia ruchu zostanie wprowadzony jeden kierunek od strony kościoła w Konopnicy do cmentarza. Wyjazd w stronę al. Kraśnickiej będzie się odbywał ul. Folwarczną, która również zostanie oznakowana jako jednokierunkowa.

Prosimy o zachowanie ostrożności oraz o korzystanie w maksymalnym stopniu  z komunikacji zbiorowej.

p_title