ul. Nadrzeczna

ul. Nadrzeczna

p_title

Zakończyła się inwestycja polegająca na budowie nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów  z ulicy Nadrzecznej położonej w obrębie Dzielnicy Dziesiąta.
W ramach tego zadania wykonano jednoprzestrzenną jezdnię szerokości 5,5 m z obustronnymi chodnikami szerokości 2,00 m, zamieniając tym samym dotychczasową ulicę o nawierzchni gruntowej na arterię uliczną.  Ponadto wykonano miejsca postojowe dla osób dowożących dzieci do Szkoły Podstawowej znajdującej  się w bezpośrednim sąsiedztwie budowanej drogi.

 

1

Miejsca postojowe znajdujące się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej

Zabezpieczono ruch pieszy oraz zwiększono bezpieczeństwo dzieci i przechodniów, poprzez zamontowanie balustrad oraz wygrodzeń, zapobiegających  wybieganiu dzieci z posesji szkoły bezpośrednio na jezdnię.

 

2

Balustrady  ul. Nadrzeczna

3

Skrzyżowanie wyniesione zapobiegające rozwijaniu nadmiernej prędkości przez ruch samochodowy

Inwestycja  została zakończona i oddana do użytkowania latem 2014 roku.

p_title