Zmiana organizacji ruchu – ul. Łęczyńska

Zmiana organizacji ruchu ul. Łęczyńska – stan na 21.10.2014 r.

p_title

W związku z trwającą przebudową ul. Łęczyńskiej, w dniu 21 października br. zmieniona została organizacja ruchu w tym rejonie.

Zmiana Leczynska 22.10.2014

 

Zmiana organizacji ruchu – plan sytuacyjny

Z ruchu wyłączone zostały dwa fragmenty ul. Łęczyńskiej na odcinkach od ul. Mieszczańskiej do ul. Firlejowskiej oraz od drugiego wlotu ul. Firlejowskiej do wjazdu do hurtowni EuroCash z uwagi na prowadzone w tych rejonach prace związane z przebudową.
Ulica Łęczyńska będzie częściowo wyłączona z ruchu na odcinku od Al.Witosa do ul. Przyjaźni ( możliwy ruch prawym pasem jadąc od Al.Witosa ).

Dojazd do posesji znajdujących się na wyłączonych z ruchu odcinkach:

– od Al. Witosa ( do ulicy Mieszczańskiej )

– od Dr. Męczenników Majdanka ( do ul. Składowej )

– dojazd do ulicy Firlejowskiej możliwy jest od strony ul. Bronowickiej

Prosimy kierowców o zachowanie ostrożności oraz zwracanie uwagi na znaki.

p_title