Bogdan Majcher

ripZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość, że 24 października 2014r. zmarł nasz Kolega

Bogdan Majcher

Serdeczne wyrazy współczucia Rodzinie oraz Bliskim składają
Dyrekcja i Pracownicy
Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

linia_bw