Gotowi do Akcji Zima

Gotowi do „Akcji Zima”

p_title

Zakończone zostały przygotowania do podjęcia walki z zimą. W pełnej gotowości jest cały sprzęt przeznaczony do walki ze śniegiem i gołoledzią na ulicach naszego miasta.
W tym sezonie za odśnieżanie lubelskich dróg odpowiada pięć firm, którym przydzielone zostały rejony zimowego utrzymania dróg:
√ Floreko – Rejon V, VII
√ Kom-Eko – Rejon III, VIII
√ TOP 2001- Rejon I, II
√ LPRD – Rejon IV
√ KPRD – Rejon VI

 

Rejon I stanowią granice:
granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – al. Mieczysława Smorawińskiego – al. Spółdzielczości Pracy – granica miasta
W skład rejonu I nie wchodzi:
al. Spółdzielczości Pracy

Rejon II stanowią granice:
granica miasta – al. Spółdzielczości Pracy – al. Mieczysława Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Emanuela Grafa – ul. Turystyczna – granica miasta
W skład rejonu II nie wchodzą:
al. Mieczysława Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich

Rejon III stanowią granice:
granica miasta – ul. Turystyczna – ul. Emanuela Grafa – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm – ul. Władysława Kunickiego – ul. Abramowicka – granica miasta
W skład rejonu III nie wchodzą:
al. Tysiąclecia, ul. Turystyczna, ul. Władysława Kunickiego, ul. Abramowicka

Rejon IV stanowią granice:
granica miasta – ul. Abramowicka – ul. Władysława Kunickiego – linia kolejowa Warszawa – Lublin – granica miasta

Rejon V stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa – Lublin – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Gabriela Narutowicza – ul. Nadbystrzycka – linia kolejowa Warszawa-Lublin
W skład rejonu V nie wchodzą:
al. Kraśnicka, Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Gabriela Narutowicza

Rejon VI stanowią granice:
granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. gen. Władysława Sikorskiego – al. Kraśnicka – granica miasta
W skład rejonu VI nie wchodzą:
al. Solidarności, al. Warszawska od al. Solidarności do granicy miasta

Rejon VII stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm – ul. Nadbystrzycka – ul. Gabriela Narutowicza – ul. Lipowa – Al. Racławickie – al. gen. Władysława Sikorskiego – al. Solidarności – ul. Lubartowska – ul. Królewska – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Zamojska – ul. Fabryczna – linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm

W skład rejonu VII nie wchodzą:
ul. Nadbystrzycka, al. gen. Władysława Sikorskiego, al. Solidarności, ul. Lubartowska, ul. Królewska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Zamojska, ul. Fabryczna

Rejon VIII stanowią granice:
linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm – ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Fabryczna – ul. Zamojska – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Królewska – ul. Lubartowska – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm
W skład rejonu VIII nie wchodzą:
al. Tysiąclecia, al. Solidarności, ul. Droga Męczenników Majdanka

Do akcji zimowego utrzymania przygotowane są min. 38 dużych opłużonych solarek, 18 małych solarek i 5 równiarek.

 

plugosolarki_5453

Pługosolarki

 

Ulice są podzielone na trzy standardy odśnieżania:

StandardOpis standarduPo ustaniu opadów śnieguOd stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego
Ijezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wodydotyczy jezdni i poboczy
- śnieg luźny może zalegać do 2 godz.
- błoto pośniegowe może
występować do 4 godz.
- nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych
- gołoledzi 2 godz.
- szronu 2 godz.
- szadzi 2 godz.
- lodowicy 4 godz.
- śliskości pośniegowej 4 godz.
IIjezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi- śnieg luźny może zalegać do 4 godz.
- błoto pośniegowe może występować do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu
- gołoledzi 4 godz.
- szronu 4 godz.
- szadzi 4 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 5 godz.
IIIdotyczy również odcinków ulic objętych interwencyjnym zimowym utrzymaniem. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:
- skrzyżowaniach z drogami twardymi i liniami kolejowymi
- odcinkach o pochyleniu >5%
- obiektach mostowych
- śnieg luźny może zalegać do 6 godz.
- może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych
- zaspy mogą występować do 6 godz.
w miejscach wymienionych
w kol. 3:
- gołoledzi 5 godz.
- szronu 5 godz.
- szadzi 5 godz.
- lodowicy 5 godz.
- śliskości pośniegowej 6 godz.

 

Łącznie stałym zimowym utrzymaniem jest objętych 421 km ulic oraz 394000 m2 chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych, pozostałe 130 km będzie odśnieżane w trybie interwencyjnym tj. po zgłoszeniu przez mieszkańców.

W przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zgłoszenia dotyczące odśnieżania prosimy kierować bezpośrednio do:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
telefon dyżurny w godzinach: 6:00 – 21.00
tel: (81) 466 57 89
w pozostałych godzinach Straż Miejska Miasta Lublin
tel. całodobowy: 986

Równocześnie informujemy, że interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do biura SPP pod numer telefonu: 81 536 25 33.

 

p_title