Kryształowa cegła – nasza praca została doceniona

Kryształowa Cegła – nasza praca została doceniona

p_title

 

W dniu 12 grudnia 2014 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Akademickiej 15 w Lublinie odbyła się XIII Gala konkursu „o Kryształową Cegłę na najlepszą inwestycję budowlaną po obu stronach wschodniej granicy UE w XIV edycji Konkursu „DOM 2014”.
W konkursie wzięło udział 51 inwestycji z Polski, Ukrainy i Białorusi. Kapituła wybrała zwycięzców w 11 kategoriach.
Laureatem Kryształowej Cegły w  kategorii  – inwestycje drogowe, została – Budowa przedłużenia al. Solidarności do węzła drogowego „Dąbrowica” na obwodnicy Miasta Lublin.

nagroda obwodnica

Od lewej: Pan Stanisław Wydrych – Zastępca Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, Pani Olga Witek – Kierownik Projektu, Pan Mirosław Łuciuk – Zastępca Dyrektora ds. Przygotowania Inwestycji – Pracownicy Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, bezpośrednio nadzorujący zwycięską inwestycję.

 

kryształowa cegła

Kryształowa Cegła – certyfikat

 

Al. Solidarności to jedna z trzech dróg dojazdowych do budowanej obwodnicy miasta Lublin i najważniejszy dojazd do głównego węzła „Dąbrowica”. Przejmie ona większość ruchu drogowego z dotychczasowej al. Warszawskiej, a tym samym przyczyni się do poprawy warunków bezpieczeństwa i komfortu ruchu, a w przyszłości spowoduje przeniesienie ruchu tranzytowego na obwodnicę Lublina. Zwycięska inwestycja została zrealizowana dzięki wsparciu środków z Unii Europejskiej.

al. Solidarności

Al. Solidarności

 

Głównym organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Mieszkaniowe Lublin, a współorganizatorami – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, zaś jego celem jest promocja najlepszych inwestycji w naszej części kraju i Europy, jak też premiowanie najlepszych praktyk w budownictwie, uwzględniających ochronę środowiska.

p_title