ul. T. Strzembosza w Lublinie

II etap budowy przedłużenia ul. T. Strzembosza w Lublinie

p_title

 

9 lutego 2015 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest budowa przedłużenia ul. T.Strzembosza, ul. Cynamonowej ( od ul. T.Strzembosza do posesji nr 8 położonej na działce nr ewid.9/3 – obr.42, ark.4), ul. Cyprysowej, łącznika ul. Jagodowej,  ul. I.Czumy w Lublinie, wraz z budową i przebudową kanalizacji deszczowej oraz oświetleniem drogowym, przebudową- wodociągu, przebudową sieci cieplnej, przebudową sieci i urządzeń elektroenergetycznych nn i SN, budową kanału technologicznego i urządzeniem terenów zieleni – II etap.

Zakres zamówienia obejmuje:

  • roboty branży drogowej, w tym: budowę nowych konstrukcji jezdni ulic, budowę zatok autobusowych, budowę chodników oraz zjazdów.
  • roboty branży sanitarnej, w tym: budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę sieci wodociągowej oraz cieplnej.
  • roboty branży elektrycznej, w tym : budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż realizowanych odcinków ulic, budowę kanału technologicznego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych nn i SN
  • roboty branży zieleń, w tym: wykonanie nasadzeń drzew i krzewów
  • wykonanie elementów stałej organizacji ruchu, w tym: wykonanie drogowego oznakowania poziomego i pionowego, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Realizacja powyższego zadania, oczekiwanego przez mieszkańców, pozwoli połączyć ulicę Węglarza  z ulicą Dożynkową. Zapewni to właściwy i bezpieczny układ komunikacyjny umożliwiający dojazd do istniejących i nowo budowanych budynków mieszkalnych  jedno i wielorodzinnych.

 

p_title