System Zarządzania Ruchem – podpisanie umowy

System Zarządzania Ruchem – podpisanie umowy

p_title
W dniu 23 lutego 2015r. o godz. 14.00 w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie odbyło się podpisanie umowy na realizację zadania pt. ,, Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem w Lublinie”.

IMG_6943

Podpisanie umowy ze strony Zamawiającego – Zastępca Dyrekora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pan Mirosław Łuciuk

 

IMG_6945

Podpisanie umowy ze strony Wykonawcy – Pełnomocnik Wykonawcy, Pan Wojciech Strusiński

 

Wartość zadania realizowanego w ramach programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Priorytet III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu, Działanie III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego, to kwota przeszło 27 milionów złotych.
Wykonawca zadania, warszawska spółka QUMAK ma czas do grudnia br. na opracowanie dokumentacji  projektowej oraz wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie lub dostosowaniu do przepisów oraz standardów nowoczesnego sterowania 65 drogowych sygnalizacji spośród 126 funkcjonujących na terenie miasta, a są to w zakresie podstawowym: obszar ograniczony ulicami Al.Sikorskiego, Al. Solidarności, Al. Tysiąclecia, Al. Unii Lubelskiej, Lubelskiego Lipca 80′, Al.Piłsudskiego, Lipowa, Al. Racławickie, ciąg Al.Kraśnickiej oraz ul.Orkana, ciąg ul. Fabrycznej i Męczenników Majdanka, ciąg ul. Krańcowej, ciąg ul. Mełgiewskiej.
Do podstawowego zakresu zadania należeć będzie również wyposażenie Centrum Sterowania Ruchem ( CSR), połączenie sygnalizacji na wspomnianych ulicach CSR łączami światłowodowymi ( ok 22 km linii), montaż 10 szt. znaków zmiennej treści, tj. świetlnych  tablic na których prezentowane mają być komunikaty dla kierowców o utrudnieniach i zalecanych objazdach , powstanie również na obszarze objętym zadaniem system wykrywania zdarzeń losowych oraz system kamer monitoringu drogowego oraz rozpoznawania tablic rejestracyjnych.

rozwoj polski wschodniej 06

unia europejska 06

 

p_title