Miasto czyste po zimie

Miasto czyste po zimie

p_title

 

Rozpoczynamy pozimowe oczyszczanie Lublina. Pielęgnacji zostanie poddana zieleń miejska, uporządkowane zostaną parki, skwery, zieleńce, a także place zabaw. Ruszają prace porządkowe w pasach drogowych, usuwanie dzikich wysypisk, remonty ulic i chodników oraz naprawa ich nawierzchni.Zieleń miejska:

 • prace porządkowe na terenach parków, skwerów i zieleńców o łącznej powierzchni 224 ha. W okresie wiosennym zostaną przeprowadzone prace konserwacyjne elementów małej architektury tj. malowanie ławek.
 • zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew min. na terenach wąwozów Zana–Nowomiejska, Kiwerskiego-Kalinowszczyzna, Park Ludowy, Park Rury, Park Czechów (od strony ul. Harnasie), teren przy ul. Nadbystrzyckiej, Park Jana Pawła II (od strony ul. Tymiankowej), teren przy ul. Herbowej, teren pomiędzy ul. Lotniczą a ul. Krańcową.
 • usuwanie odrostów u drzew – tereny przy ul. Tymiankowej, Park Bronowice, wąwóz Kalinowszczyzna, wąwóz Niepodległości (tereny od ul. Krokusowej), Park Rury, Park Ludowy, ścieżka rowerowa od ul. Piłsudskiego do ul. Nadbystrzyckiej.
 • uporządkowanie drzewek w wieku do 10 lat oraz krzewów – wąwozy Zana-Nowomiejska, Kalinowszczyzna (od ul. Kiwerskiego), Park Jana Pawła II (od strony ul. Szmaragdowej), wąwóz Niepodległości (tereny od ul. Krokusowej.)
 • odmładzanie krzewów – Park Jana Pawła II (od strony ul. Bursztynowej), wąwozy Zana- Nowomiejska i Kalinowszczyzna , Radzyńska-Lipińskiego, wąwóz Niepodległości (tereny od ul. Krokusowej), Park Rury, Park Ludowy, skarpa przy ul. Szkolnej.
 • wiosenne wygrabianie liści – wąwóz Kalinowszczyzna (od ul. Kiwerskiego i ul. Okrzei), wąwóz Niepodległości (tereny od ul. Krokusowej), skarpa przy ul. Szkolnej, Ogród Saski.
 • obsada rabat kwiatowych z bratków o powierzchni 570 mkw – na Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim oraz na terenie pomiędzy ul. Lotniczą a ul. Krańcową.
 • płoszenie gawronów na terenie Ogrodu Saskiego będzie trwało do 16 kwietnia br.
 • codzienne sprzątanie letnie połączone z tzw. bieżącym patrolowaniem odbywać się będzie na terenach zlokalizowanych w centrum miasta: plac Litewski, Ogród Saski oraz plac Kaczyńskiego. Usługą objętych jest łącznie ok. 32,5 tys. m2 powierzchni ciągów pieszych (łącznie z alejkami z kruszyw mineralnych w Ogrodzie Saskim).

Place zabaw:

 • prace porządkowe na 47 placach zabaw w stałym utrzymaniu miasta,
 • prowadzenie prac porządkowych na bieżąco, tj. zbieranie zanieczyszczeń i opróżnianie koszy oraz kontrola stanu technicznego urządzeń zabawowych,
 • wymiana piasku w piaskownicach w okresie wiosennym.

Dzikie wysypiska:

 • prowadzenie stałego monitoringu powstawania dzikich wysypisk na terenie miasta,
 • od początku roku uporządkowano 50 terenów będących w utrzymaniu Gospodarki Komunalnej na łączną kwotę ok. 137 tys. zł (min. tereny przy ul. Dzierżawnej, Przeskok, Młyńska, Stadionowa, Gazowa, Rusałki, Zawilcowa, Działkowa, Łęczyńska, Różana, Sobótki, Laskowa, Gęsia, Stary Gaj, Rataja, Krężnicka, Wapowskiego, Janowska, Droga Męczenników Majdanka),
 • porządkowanie dzikich wysypisk jest prowadzone także w oparciu o zgłoszenia mieszkańców i interwencje Straży Miejskiej
 • Prosimy mieszkańców o przekazywanie informacji o miejscach dzikich wysypisk na adres: dialog@lublin.eu.

Eko-Patrol Straży Miejskiej:

 • kontrole przy użyciu fotopułapek,
 • kontrole czystości powietrza z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska w Lublinie w zakresie gospodarki wodnej oraz spalania odpadów w piecach przydomowych. Do tej pory przeprowadzono 99 kontroli, w czasie których pobrano 11 pobrań próbek dymu,
 • współpraca z dzielnicowymi w zakresie likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
 • łącznie przeprowadzono w tym roku 715 kontroli, w ramach których sprawdzono 232 nieruchomości i wykonano 483 kontrole infrastruktury co skutkowało ujawnieniem 61 wykroczeń.
 • w 2014 roku Eko-Patrol przeprowadził łącznie 7293 kontrole

Informacja dotycząca pozimowego oczyszczania miasta przez Zarząd Dróg i Mostów w formacie pdf:

ZDM_OCZYSZCZANIE MIASTA

 

p_title