Lubelski Rower Miejski – rozbudowa systemu

Lubelski Rower Miejski – rozbudowa systemu

p_title

W nowym sezonie, Lubelski Rower Miejski zostanie rozbudowany o 47 nowych stacji. Oznacza to, że wiosną system będzie liczył w sumie 88 stacji z czego 42 stacje, w tym dwie z rowerami dziecięcymi, będzie znajdowało się na terenie Lublina, a pięć pojawi się w Świdniku. W takim kształcie system zostanie uruchomiony przed sezonem letnim przyszłego roku.

Przyjęta na wczorajszej  sesji Rady Miasta Lublin zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpiecza środki finansowe na zrealizowanie zadania. Kolejnym krokiem będzie przetarg, który wyłoni wykonawcę do realizacji tego zadania w terminie do  końca marca 2016 r.

15143272029_6b7d5d6227_z

Lokalizacje stacji na terenie Lublina zostały wybrane w oparciu o propozycje zgłoszone przez mieszkańców i Rady Dzielnic. Mają one zagęścić istniejący system w centrum miasta, gdzie stacje cieszą się największą popularnością oraz zachęcić nowych użytkowników do skorzystania z oferty roweru miejskiego, stąd lokalizacje na nowo-powstałych osiedlach mieszkaniowych. Stacje z rowerami dziecięcymi staną przy Ogrodzie Saskim od strony Al. Racławickich i al. Długosza.


Przetarg ukazał się 07.09.2015 r. w Biuletynie Wspólnot Europejskich.
Na BIP-e Zarządu Dróg i Mostów ukaże się 14.09.2015r.
Termin otwarcia ofert wyznaczony został na 19.10.2015r.

p_title