Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski – podpisanie umowy

Rozbudowa systemu Lubelski Rower Miejski – podpisanie umowy

p_title
W dniu 4 listopada 2015 r. w siedzibie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie została podpisana umowa na realizację zadania, którego przedmiotem jest rozbudowa istniejącego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Lubelski Rower Miejski.

next bike umowa 01

Podpisanie umowy ze strony Zamawiającego – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pan Kazimierz Pidek

Inwestycja, której wartość umowna to kwota przeszło 6,8 miliona złotych realizowana będzie wspólnie przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, Powiat Świdnicki w Świdniku oraz Gminę Miejską Świdnik. Zakres umowy podzielony jest na trzy zadania. Zadanie pierwsze obejmuje zaprojektowanie i realizację robót budowlanych polegających na budowie miejsc pod lokalizacje stacji rowerowych, dostawę rowerów dla dorosłych oraz po raz pierwszy rowerów dla dzieci. Natomiast zadanie drugie i trzecie obejmuje m.in. wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym  – Powiatem Świdnickim w Świdniku, Gminą Miejską  Świdnik oraz tut. Zarządem projektów systemu LRM, stacji rowerowych, a także dostawę rowerów i montaż stacji. Całość zadania ma być gotowa zgodnie z zapisami umowy do marca 2016 r.

next bike umowa 02

Od lewej, Pan  Tomasz Wojtkiewicz  – Prezes Zarządu Nextbike Polska Sp. z o. o., Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie oraz Pan Marcin Szydło – Członek Zarządu Nextbike Polska Sp. z o. o.

Dla przypomnienia warto dodać, że aktualnie system Lubelskiego Roweru Miejskiego liczy 40 stacji rowerowych, zaś po zrealizowaniu rozbudowy na terenie miasta Lublin przybędzie dodatkowo  42  stacje w tym dwie stacje dziecięce zlokalizowane  przy Ogrodzie Saskim w Lublinie.

nextbike

p_title