Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

Otwarcie ofert w postępowaniu przetargowym

p_title

W poniedziałek, 2 sierpnia 2016 r. dokonano otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na
Kompleksową realizację usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 359 154,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty.

 

Informacja na temat złożonych ofert:

Nr oferty

Wykonawca

Cena ofertowa brutto [zł]

Termin płatności

[dni]

1.

HERTZ Systems Ltd Sp. z o. o.,

Al. Zjednoczenia 118A, 65-120 Zielona Góra

147 108,00 zł

30

2.

PPU OMEGA Sp. z o. o.,

ul. Piastowska 63A, 80-363 Gdańsk

284 868,00 zł

30

3.

GLOBTRAK POLSKA Sp. z o. o.,

ul. Wincentego Witosa 65/2, 25-561 Kielce

211 006,50 zł

30

 

Aktualnie trwają prace związane ze sprawdzaniem oferty pod względem formalnym i przedmiotowym.

 

p_title