Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu związane z budową ul. Bohaterów Monte Cassino

Uwaga kierowcy! Zmiany w organizacji ruchu związane z budową ul. Bohaterów Monte Cassino

p_title

W związku z budową przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w najbliższy czwartek (30 marca) wprowadzona zostanie tymczasowa znak_sorganizacja ruchu. Zmiany będą dotyczyły istniejącego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino oraz fragmentów ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej.

Projekt tymczasowej organizacji ruchu zakłada naprzemienne zamykanie jezdni, w przypadku ul. Bohaterów Monte Cassino, lub połowy jezdni w przypadku ul. Nałęczowskiej i ul. Wojciechowskiej.

Oznacza to, że:

ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek między al. Kraśnicką a ul. Wojciechowską; zamknięty wlot w ul. Wojciechowską)

W momencie zamknięcia jezdni po stronie Zespołu Szkół, ruch obustronny będzie zorganizowany na jezdni po stronie stacji kontroli pojazdów. Przewiązka ruchu będzie znajdowała się tuż za skrzyżowaniem z ul. Magierskiego. Zapewniony zostanie dojazd na teren Centrum Handlowego MARKOPOL oraz stację kontroli pojazdów. Nie będzie natomiast możliwości włączenia się do ruchu w ul. Wojciechowską ani wjazdu z ul. Wojciechowskiej w ul. Bohaterów Monte Cassino.

W momencie wyłączenia z ruchu jezdni po stronie stacji kontroli pojazdów, ruch w obu kierunkach odbywał się będzie jezdnią po stronie Zespołu Szkół. Dojazd do wymienionych wcześniej nieruchomości w dalszym ciągu będzie zapewniony. Nie zmienią się także pozostałe warunki opisane wyżej.

ul. Wojciechowska (odcinek od rejonu marketu spożywczego do rejonu skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino, czyli od strony Lipniaka)

Na tym zakresie prace będą polegały na naprzemiennym wyłączaniu z ruchu połowy jezdni. Ruch w obu kierunkach zostanie utrzymany. Będzie odbywał się wahadłowo i sterowany sygnalizacją świetlną.

ul. Nałęczowska (odcinek od rejonu cieku spod Konopnicy do rejonu ogródków działkowych)

Jako pierwszy wyłączony z ruchu będzie pas ruchu w kierunku Nałęczowa. Podobnie jak w przypadku ul. Wojciechowskiej, ruch w obu kierunkach na tym odcinku zostanie utrzymany. Będzie odbywał się wahadłowo i przy sterowaniu sygnalizacją świetlną.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała przez około 4 miesiące.

Poniżej znajduje się prezentacja obrazującą w uproszczeniu planowaną organizację ruchu.

Przypominamy, że zadanie obejmuje budowę nowego odcinka ul. Bohaterów Monte Cassino między ul. Wojciechowską a węzłem Sławin na przedłużeniu al. Solidarności. Będzie to droga dwujezdniowa o długości 1,2 km biegnąca nad Suchą Doliną dwoma równoległymi estakadami. W ramach zadania przebudowane zostaną skrzyżowania z ul. Wojciechowską i ul. Nałęczowska, drogi lokalne, pojawią się także nowe chodniki i droga dla rowerów.

Inwestycja realizowana jest jako „Budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin – wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19)” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Całkowita wartość projektu to 110,6 mln zł. Dofinansowanie wynosi 81,1 mln zł co stanowi 85 procent kosztów kwalifikowanych.

 

Tymczasowa organizacja ruchu. Bohaterów Monte Cassino. Prezentacja.pdf

Zmiany w organizacji ruchu na ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Wojciechowskiej i ul. Nałęczowskiej

 

p_title