ul. Krężnicka w Lublinie – zamknięcie ulicy

 ul. Krężnicka w Lublinie – zamknięcie ulicy 

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje o harmonogramie realizacji robót remontowych ul. Krężnickiej w Lublinie.

8-11.05.2017r. – odtwarzanie rowów, oczyszczanie przepustów, profilowanie poboczy – lokalne utrudnienia w ruchu, miejscowe zwężenia jezdni

12.05.2017r. – frezowanie nawierzchni bitumicznej – zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego z wyłączeniem komunikacji miejskiej, służb ratowniczych oraz dojazdu do posesji

13.05.2017r. – wykonanie warstwy wyrównawczej na całej długości planowanego zakresu – całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego od wczesnych godzin rannych do nocy

14 -15.05.2017r. – przerwa technologiczna w robotach nawierzchniowych, czynności odbiorowe i sprawdzające , kontynuacja odtworzeń rowów- lokalne utrudnienia w ruchu, miejscowe zwężenia jezdni

16.05.2017r. – wykonanie warstwy ścieralnej – całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu kołowego od rana do nocy w dalszym terminie nie przewiduje się zamknięcia ulicy a jedynie lokalne
utrudnienia w ruchu

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title