Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

p_title
W czwartek, 13 lipca 2017 r. odbyło się otwarcie ofert złożonych w postępowaniu na :

przebudowę skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Lotnicza w Lublinie z przebudową kolizji z podziemnym uzbrojeniem terenu w celu dostosowania dla potrzeb komunikacji miejskiej. Zadanie stanowi część projektu pn: ”Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu peracyjnego Polska Wschodnia 2014-2020”. Działanie 2.1. Zrównoważony transport miejski.
 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert została odczytana kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia, tj.5 215 129,45 zł brutto.
Informacja na temat złożonych ofert:

Wykonawca

Cena ofertowa brutto [zł]

Termin realizacji

[dd/mm/rrrr]

Strabag Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

3 648 076,88 zł

29/062018

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o. w Lublinie, ul. Antoniny Grygowej 23, 20-206 Lublin

4 081 237,56 zł

30/04/2018

Aktualnie trwają prace związane ze sprawdzaniem oferty pod względem formalnym i przedmiotowym.

p_title