Uwaga kierowcy! Roboty bitumiczne na skrzyżowaniu al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. gen. Ducha

Uwaga kierowcy! Roboty bitumiczne na skrzyżowaniu al. Solidarności, al. Sikorskiego, ul. gen. Ducha

p_title
Informujemy, że SKANSKA SA, wykonawca przebudowy skrzyżowania al. Solidarności z al. Sikorskiego i ul. gen. Ducha, przystępuje do ostatnich prac bitumicznych na realizowanym zadaniu. Największe utrudnienia wystąpią w najbliższy weekend, kiedy to ruch w rejonie skrzyżowania będzie możliwy wyłącznie po estakadach.

Czwartek (20 lipca)

Prace rozpoczną się jutro od układania nawierzchni na pasach włączenia i wyłączenia w rejonie ul. Szymańskiego, ul. Puławskiej i zjazdu do marketu spożywczego. Jezdnie główne al. Solidarności zostaną w tych miejscach zawężone, a wlot ul. Puławskiej, do al. Solidarności, zamknięty na kilka godzin. Wlot ul. Szymańskiego, do al. Solidarności, natomiast będzie pozostawał zamknięty do poniedziałku włącznie.

Piątek (21 lipca)

Nawierzchnia będzie układana na pasach ruchu al. Solidarności pozwalających na dojazd oraz kontynuowanie jazdy po zjeździe z nasypów estakad. Z tego powodu na jeden dzień oba obiekty mostowe zostaną wyłączone z ruchu.

Sobota i niedziela (22 i 23 lipca)

W te dni planowane jest układanie nawierzchni na: al. Solidarności (jezdnia południowo-wschodnia oraz północno-wschodnia, czyli obie jezdnie od strony centrum), al. Sikorskiego (obie jezdnie), ul. gen. Ducha (obie jezdnie), ul. Północnej (zakres od ul. Kosmowskiej do ul. gen. Ducha) oraz wokół wyspy skrzyżowania.

Z tego powodu rejon skrzyżowania zostanie całkowicie wyłączony z ruchu. Poza zakresem obejmującym jezdnie główne al. Solidarności, wyłączenie będzie obowiązywać także na al. Sikorskiego już od ronda Krwiodawców oraz ul. gen. Ducha. Mieszkańcy ul. Jagiellońskiej będą mogli dojeżdżać do swoich posesji wyłącznie od strony al. Warszawskiej (wyjazd bez zmian poprzez jezdnię zachodnią al. Sikorskiego), mieszkańcy ul. gen. Ducha (bez zmian) dojeżdżają do nieruchomości drogą serwisową. Mieszkańcy osiedla położonego wzdłuż wschodniej jezdni al. Sikorskiego będą wpuszczani przez osoby ręcznie sterujące ruchem. Niemożliwy będzie wyjazd z ul. Puławskiej i ul. Szymańskiego do al. Solidarności. Ogólnodostępne dla ruchu, w te dni, będą pozostawały wyłącznie estakady w ciągu al. Solidarności.

Mniejsze utrudnienia będą dotyczyły pojazdów komunikacji miejskiej. Autobusy, które z ul. Kosmowskiej skręcały w prawo w ul. Północną i jechały do ul. gen. Ducha, w sobotę (22 lipca) przejadą jezdnią tymczasową oraz przewiązką przez al. Solidarności i wjadą wprost w ul. Puławską, którą dojadą do ul. Popiełuszki. Pojazdy ZTM jadące od strony ronda Krwiodawców: na Czechów zostaną skierowane w ul. Popiełuszki do ul. Puławskiej, jadące na Sławinek gdy robotami objęta będzie jezdni wschodnia al. Sikorskiego na wysokości ul. Jagiellońskiej przejadą na jezdnię zachodnią al. Sikorskiego i dalej jezdnią zachodnią ul. gen. Ducha dojadą do skrzyżowania z ul. Poligonową i ul. Willową, natomiast gdy robotami objęta będzie jezdnia zachodnia al. Sikorskiego przejadą bez utrudnień. Pojazdy komunikacji miejskiej jadące od ul. Willowej nie napotkają utrudnień w przejeździe przez skrzyżowanie.

W niedzielę jedynym utrudnieniem dla pojazdów komunikacji miejskiej będzie ruch obustronny, dwukierunkowy zorganizowany na jezdni wschodniej al. Sikorskiego i ul. gen. Ducha.

Poniedziałek (24 lipca)

Ostatnia, ścieralna warstwa nawierzchni będzie układana na północno-zachodniej i południowo-zachodniej jezdni al. Solidarności, czyli na obu jezdniach od strony Warszawy. Wówczas nie będzie możliwy dojazd do ronda (pod estakadami) od strony Warszawy, ani zjazd z ronda w stronę stolicy. Co za tym idzie, nie będzie możliwy skręt w lewo na rondzie dla jadących z al. Sikorskiego i wyjazd w prawo w al. Solidarności dla jadących ul. gen. Ducha.

Po zakończonych pracach, we wtorek, na rondzie uruchomiona zostanie sygnalizacja świetlna.

Ponadto, na czas robót, pojazdy Taxi będą obowiązywały takie same zasady jak pojazdów indywidualnych.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie obowiązującego w trakcie robót oznakowania oraz stosowanie się do poleceń osób sterujących ruchem.

p_title