Uwaga kierowcy! Przebudowa skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą

Uwaga kierowcy! Przebudowa skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą

p_title

W przyszłym tygodniu rozpocznie się przebudowa skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Lotniczą. Jest to zadanie realizowane w ramach unijnego projektu „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie”
Prace rozpoczną się od porządkowania zieleni, co nie będzie wiązało się z dużymi utrudnieniami w ruchu drogowym. W pierwszej połowie tygodnia roboty będą prowadzone w rejonie stacji paliw. Należy się liczyć ze zwężeniem prawego skrajnego pasa ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku centrum. W drugiej połowie tygodnia wykonawca przeniesie się w rejon kościoła. Tu także utrudnienia ograniczą się do zwężenia pasa ruchu w kierunku granic miasta.
Inwestycja zakłada m.in. poszerzenie jezdni ul. Droga Męczenników Majdanku aby na wlotach skrzyżowania wydzielić dwa pasy do jazdy na wprost oraz osobne pasy dla relacji skrętu w lewo (z obu kierunków), poszerzenie wlotu ul. Lotniczej (tego od ul. Pogodnej), aby wydzielić dodatkowy pas do skrętu w lewo w kierunku granic miasta, budowę ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Droga Męczenników Majdanka i przejazdów rowerowych na skrzyżowaniu.
Zadanie realizuje STRABAG Sp. z o.o. Wartość kontraktu to ok 3,6 mln zł. Roboty potrwają do lipca przyszłego roku.
Projekt „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” przewiduje ponadto:
Zakup nowoczesnego, ekologicznego taboru do obsługi linii trolejbusowych i autobusowych
Rozbudowę systemu dynamicznej informacji przystankowej (na drogach objętych projektem)
Przebudowę i rozbudowę ul. Grygowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pancerniaków do ul. Mełgiewską
Budowę brakującego odcinka trakcji trolejbusowej w ul. Mełgiewskiej (od trakcji przy pętli trolejbusowej do skrzyżowania z ul. Grygowej, a następnie w ul. Grygowej do istniejącej trakcji)
Przebudowę skrzyżowania ul. Droga Męczenników Majdanka z ul. Grabskiego i ul. Sulisławicką
Przebudowę ronda Lubelskiego Lipca’80 oraz ul. Fabrycznej wraz z mostem
Wykonanie buspasów w ciągu ul. Droga Męczenników Majdanka (od ul.Grabskiego do ul. Fabrycznej)

p_title