Medal 700 – lecia Miasta Lublin dla Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie

Medal 700 – lecia Miasta Lublin dla Zarządu Dróg i Mostów w Lubliniep_title

Dnia 12 października 2017 r. podczas XXXIII Sesji Rady Miasta Lublin, Pan Prezydent Krzysztof Żuk przyznał Zarządowi Dróg i Mostów w Lublinie,

Medal 700 – lecia Miasta Lublin,

W dowód uznania za wkład i zaangażowanie w rozwój Miasta
oraz zasługi na rzecz jego Mieszkańców
z podziękowaniem za podejmowanie działań inspirujących przyszłość
i kształtujących tożsamość lokalną Lublina


Medal wręczony na ręce, Pana Kazimierza Pidek, Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, jest prestiżowym wyróżnieniem i podziękowaniem dla wszystkich pracowników, którzy swoją codzienną pracą, zaangażowaniem i aktywnością przyczyniają się do służby Lublinowi i Jego mieszkańcom.

p_title