zimowe utrzymanie 2017/2018

Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lublin

w sezonie 2017/2018

p_title

Zgłoszenia:

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
telefon dyżurny:
tel. (81) 466 57 89 w godzinach 6:00 – 21:00
w pozostałych godzinach
Straż Miejska Miasta Lublin
tel. 986

 

 

Zimowe utrzymanie dróg publicznych

Za zimowe utrzymanie dróg publicznych (utrzymanie ulic, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych w pasach drogowych) na terenie miasta Lublin odpowiada Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Zarząd obejmuje też zimowym utrzymaniem część dróg wewnętrznych.

Zarząd odpowiada za odśnieżanie dróg o łącznej długości: 663,11 km

w tym dróg publicznych – 579,98 km

dróg krajowych – 7,71 km

dróg wojewódzkich – 35,16 km

dróg powiatowych – 147,87 km

dróg gminnych 389,24 km

oraz

dróg wewnętrznych – 83,13 km

Rejony zimowego utrzymania miasta

Lublin jest podzielony na osiem rejonów zimowego utrzymania dróg:

Rejon I stanowią granice:

granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. Kompozytorów Polskich – al. Mieczysława Smorawińskiego – al. Spółdzielczości Pracy – granica miasta

W skład rejonu I nie wchodzi:

al. Spółdzielczości Pracy

Rejon II stanowią granice:

granica miasta – al. Spółdzielczości Pracy – al. Mieczysława Smorawińskiego – al. Kompozytorów Polskich – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – ul. Emanuela Grafa – ul. Turystyczna – granica miasta

W skład rejonu II nie wchodzą:

al. Mieczysława Smorawińskiego, al. Kompozytorów Polskich

Rejon III stanowią granice:

granica miasta – ul. Turystyczna – ul. Emanuela Grafa – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm – ul. Władysława Kunickiego – ul. Abramowicka – granica miasta

W skład rejonu III nie wchodzą:

al. Tysiąclecia, ul. Turystyczna, ul. Władysława Kunickiego, ul. Abramowicka

Rejon IV stanowią granice:

granica miasta – ul. Abramowicka – ul. Władysława Kunickiego – linia kolejowa Warszawa – Lublin – granica miasta

Rejon V stanowią granice:

linia kolejowa Warszawa – Lublin – al. Kraśnicka – Al. Racławickie – ul. Lipowa – ul. Gabriela Narutowicza – ul. Nadbystrzycka – linia kolejowa Warszawa-Lublin

W skład rejonu V nie wchodzą:

al. Kraśnicka, Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Gabriela Narutowicza

Rejon VI stanowią granice:

granica miasta – al. Warszawska – al. Solidarności – al. gen. Władysława Sikorskiego – al. Kraśnicka – granica miasta

W skład rejonu VI nie wchodzą:

al. Solidarności, al. Warszawska od al. Solidarności do granicy miasta

Rejon VII stanowią granice:

linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm – ul. Nadbystrzycka – ul. Gabriela Narutowicza – ul. Lipowa – Al. Racławickie – al. gen. Władysława Sikorskiego – al. Solidarności – ul. Lubartowska – ul. Królewska – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Zamojska – ul. Fabryczna – linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm

W skład rejonu VII nie wchodzą:

ul. Nadbystrzycka, al. gen. Władysława Sikorskiego, al. Solidarności, ul. Lubartowska, ul. Królewska, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego, ul. Zamojska, ul. Fabryczna

Rejon VIII stanowią granice:

linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm – ul. Droga Męczenników Majdanka – ul. Fabryczna – ul. Zamojska – ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego – ul. Królewska – ul. Lubartowska – al. Solidarności – al. Tysiąclecia – linia kolejowa Warszawa – Lublin – Chełm

W skład rejonu VIII nie wchodzą:

al. Tysiąclecia, al. Solidarności, ul. Droga Męczenników Majdanka

Wykonawcy zimowego utrzymania dróg w Lublinie:

Mapa podziału miasta na rejony zimowego utrzymania dróg:

Opis standardów (kolejności) zimowego utrzymania

Standard

Opis standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia zjawiska atmosferycznego przez kierującego zimowym utrzymaniem lub powzięcia przez niego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego

I

jezdnia i pobocze utwardzone wolne od czynników (elementów) powodowanych zjawiskami atmosferycznymi z wyjątkiem wody

dotyczy jezdni i poboczy

– śnieg luźny może zalegać do 2 godz.

– błoto pośniegowe może
występować do 4 godz.

– nie dopuszcza się występowania zasp śnieżnych i zajeżdżonej warstwy śniegu również podczas opadów i zamieci śnieżnych

– gołoledzi 2 godz.

– szronu 2 godz.

– szadzi 2 godz.

– lodowicy 4 godz.

– śliskości pośniegowej 4 godz.

II

jezdnia odśnieżona a śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości łącznie z poboczami utwardzonymi

– śnieg luźny może zalegać do 4 godz.

– błoto pośniegowe może występować do 6 godz.

– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu

– gołoledzi 4 godz.

– szronu 4 godz.

– szadzi 4 godz.

– lodowicy 5 godz.

– śliskości pośniegowej 5 godz.

III

dotyczy również odcinków ulic objętych interwencyjnym zimowym utrzymaniem. Jezdnia odśnieżona na całej szerokości, a śliskość zimowa zlikwidowana na:

– skrzyżowaniach z drogami twardymi i liniami kolejowymi

– odcinkach o pochyleniu >5%

– obiektach mostowych

– śnieg luźny może zalegać do 6 godz.

– może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych

– zaspy mogą występować do 6 godz.

w miejscach wymienionych
w kol. 3:

– gołoledzi 5 godz.

– szronu 5 godz.

– szadzi 5 godz.

– lodowicy 5 godz.

– śliskości pośniegowej 6 godz.

Do akcji zimowego utrzymania na terenie miasta Lublin przygotowany jest następujący sprzęt:


solarki opłużone duże – 39 szt.
solarki małe – 18 szt.
ładowarki – 15 szt.
równiarki lub pługi wirnikowe – 6 szt.
samochód do wywozu śniegu – 19 szt.

plugi_1

plugi_2


Magazyn soli drogowej

Brygady ręczne

Chodniki, place, schody i kładki dla pieszych odśnieżane są przez brygady ręczne.
W stałym zimowym utrzymaniu znajduje się 429 km ulic oraz 414 793,5 m2 chodników, placów, schodów i kładek dla pieszych.
Pozostałe utrzymywane są w tzw. trybie interwencyjnym, tj. na zgłoszenie.

Wykaz ulic, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i są odśnieżane w przedstawionej kolejności


Zapraszamy do zapoznania się z wykazami miejsc, które objęte są stałym zimowym utrzymaniem i będą odśnieżane w przedstawionej kolejności. Pozostałe ulice, chodniki, place, schody i kładki dla pieszych będą odśnieżane w miarę potrzeb, tj.: po zgłoszeniu mieszkańców (czyli w tzw. trybie interwencyjnym). Równocześnie wyjaśniamy, że odśnieżanie interwencyjne będzie następowało po wcześniejszym udrożnieniu ulic i terenów ręcznego odśnieżania objętych stałym utrzymaniem.

W związku z powyższym, w przypadku wystąpienia obfitych opadów śniegu, zgłoszenia dotyczące odśnieżania prosimy kierować bezpośrednio do:
plug_3
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
telefon dyżurny w godzinach: 6:00 – 21.00
tel: (81) 466 57 89

w pozostałych godzinach

Straż Miejska Miasta Lublin

tel. całodobowy: 986

Równocześnie informujemy, że interwencje dotyczące odśnieżania miejsc parkingowych w Strefie Płatnego Parkowania należy zgłaszać bezpośrednio do biura SPP pod numer telefonu: 81 536 25 33.

Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem wg kolejności odśnieżania

I kolejność

 1. I Armii Wojska Polskiego

 2. 1 Maja

 3. 3 Maja

 4. Abramowicka

 5. Akademicka

 6. Andersa Władysława aleja

 7. Armii Krajowej

 8. Bajkowskiego Wacława

 9. Bernardyńska

 10. Biernackiego Mieczysława

 11. Bohaterów Monte Cassino

 12. Bohaterów Września

 13. Botaniczna

 14. Braci Wieniawskich

 15. Chemiczna

 16. Chmielna

 17. Chodźki (od ul. Obywatelskiej do al. Smorawińskiego)

 18. Choiny

 19. Chopina Fryderyka

 20. Cienista

 21. Curie – Skłodowskiej Marii

 22. Cukrownicza

 23. Czechowska

 24. Daszyńskiego Ignacego

 25. Dekutowskiego Hieronima

 26. De Tramecourta Jerzego

 27. Diamentowa

 28. Długa

 29. Długosza Jana aleja

 30. Do Dysa

 31. Dobrzańskiego Bohdana

 32. Dolna 3 Maja

 33. Doświadczalna

 34. Droga Męczenników Majdanka

 35. Dworcowa

 36. Ducha Bolesława gen.

 37. Dywizjonu 303

 38. Dzieci Zamojszczyzny

 39. Elsnera Józefa

 40. Ewangelicka

 41. Fabryczna

 42. Fijałkowskiego Włodzimierza Prof.

 43. Filaretów

 44. Franczaka Józefa „Lalka”

 45. Gazowa

 46. Gen. Zajączka

 47. Gliniana

 48. Gębali Antoniego Prof.

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  I kolejność

 49. Głęboka

 50. Głuska

 51. Gospodarcza

 52. Grabskiego Władysława

 53. Grafa Emanuela

 54. Granitowa

 55. Grenadierów

 56. Grygowej Antoniny

 57. Hempla Jana

 58. Hutnicza

 59. Inżynierska

 60. Jaczewskiego Kazimierza

 61. Jana Pawła II

 62. Janowska

 63. Jasna

 64. Kalinowszczyzna

 65. Kapucyńska

 66. Karskiego Jana

 67. Kasztanowa

 68. Kazimierza Wielkiego

 69. Kiepury Jana

 70. Kleeberga Franciszka

 71. Kołłątaja Hugona

 72. Kompozytorów Polskich

 73. Koncertowa

 74. Koryznowej Marii

 75. Kosmowskiej Ireny

 76. Kowalska

 77. Krakowskie Przedmieście

 78. Krańcowa

 79. Kraśnicka aleja

 80. Krężnicka

 81. Krochmalna

 82. Królewska

 83. Kryniczna

 84. Kruczkowskiego Leona

 85. Kunickiego Władysława

 86. Legionowa

 87. Leszczyńskiego Stanisława

 88. Lipowa

 89. Lipińskiego Karola

 90. Lotnicza

 91. Lubartowska

 92. Lubelskiego Lipca 80′

 93. Lubomelska

 94. Lwowska

 95. Łęczyńska

 96. Mełgiewska

 97. Metalurgiczna

 98. Mickiewicza Adama (od ul. Kunickiego do ul. Wyzwolenia)

 99. Młyńska

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  I kolejność

 100. Morwowa

 101. Mościckiego Ignacego

 102. Muzyczna

 103. Nadbystrzycka

 104. Nadstawna

 105. Nałęczowska

 106. Nałkowskich

 107. Narutowicza Gabriela

 108. Niepodległości

 109. Nowy Plac Targowy

 110. Nowy Świat

 111. Obrońców Pokoju

 112. Obywatelska

 113. Ofiar Katynia

 114. Ogrodowa

 115. Okopowa

 116. Orkana Władysława

 117. Osmolicka

 118. Pagi Lesława

 119. Pancerniaków

 120. Pawia

 121. Peowiaków

 122. Piaskowa

 123. Piłsudskiego Józefa aleja

 124. Plac Bychawski

 125. Plac Dworcowy

 126. Plac Wolności

 127. Pliszczyńska

 128. Pocztowa

 129. Podchorążych

 130. Podwale

 131. Podzamcze

 132. Pogodna

 133. Poligonowa nowo wybudowana

 134. Poligonowa od Zelwerowicza do granicy miasta (stara)

 135. Poniatowskiego Józefa

 136. Ponikwoda

 137. Popiełuszki Jerzego księdza

 138. Północna

 139. Prusa Bolesława

 140. Puławska

 141. Raabego Henryka

 142. Racławickie Aleje

 143. Radziszewskiego Idziego

 144. Radziwiłłowska

 145. Rataja Macieja

 146. Romera Eugeniusza

 147. Roztocze

 148. Rusałka

 149. Ruska

 150. Sieroca

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  I kolejność

 151. Sikorskiego Władysława gen.

 152. Sławinkowska

 153. Smoluchowskiego Mariana

 154. Smorawińskiego Mieczysława aleja

 155. Solidarności aleja

 156. Sowińskiego Józefa

 157. Spadochroniarzy

 158. Spokojna

 159. Spółdzielczości Pracy

 160. Stadionowa

 161. Staszica Stanisława

 162. Szczerbowskiego Adama

 163. Szeligowskiego Tadeusza

 164. Świętoduska

 165. Targowa

 166. Turystyczna

 167. Tysiąclecia

 168. Unicka

 169. Unii Lubelskiej

 170. Walecznych

 171. Warszawska aleja

 172. Węglarza Stanisława

 173. Wieniawska

 174. Wileńska

 175. Willowa

 176. Witosa Wincentego aleja

 177. Wodopojna

 178. Wojciechowska

 179. Wojtasa Edwarda

 180. Wolska

 181. Wrotkowska

 182. Wyszyńskiego Stefana Prymasa

 183. Wyzwolenia

 184. Zamojska

 185. Zana Tomasza

 186. Zbożowa

 187. Zelwerowicza Aleksandra

 188. Zemborzycka

 189. Zielona

 190. Zorzy

 191. Związkowa

 192. Zwycięska

 193. Zygmuntowskie aleje

 194. Żeglarska

 195. Żmigród

II kolejność

 1. Agatowa

 2. Ametystowa

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  II kolejność

 3. Balladyny

 4. Bazylianówka

 5. Braci Krauze

 6. Bronowicka

 7. Budowlana

 8. Bursaki

 9. Bursztynowa

 10. Ceramiczna

 11. Cynamonowa

 12. Cyrulicza

 13. Chodźki Witolda (od ul. Czapskiego do al. Smorawińskiego)

 14. Czapskiego Józefa

 15. Czeremchowa

 16. Czwartek (od ul. Lubartowskiej do z ul. Szkolnej)

 17. Dolna Panny Marii

 18. Dożynkowa

 19. Dunikowskiego Ksawerego

 20. Elektryczna

 21. Energetyków

 22. Frezerów

 23. Furmańska

 24. Garbarska

 25. Gęsia

 26. Głowackiego Bartosza

 27. Główna

 28. Gnieźnieńska

 29. Grażyny

 30. Graniczna

 31. Grochowskiego Alojzego

 32. Grottgera (od al. Racławickich do ul. M. Curie-Skłodowskiej)

 33. Harcerska

 34. Harnasie

 35. Hessa Wilhelma

 36. Hipoteczna

 37. Jagiellońska

 38. Jagiełły Władysława

 39. Jarzębinowa

 40. Judyma

 41. Jutrzenki

 42. Kasprowicza Jana

 43. Konopnicka

 44. Konstantynów

 45. Konstruktorów

 46. Kosmonautów

 47. Krasińskiego Zygmunta

 48. Królowej Jadwigi

 49. Kupiecka

 50. Kwietniowa

 51. Lędzian (od ul. Sławin do ul. Ślężan)

 52. Łopacińskiego Hieronima

 53. Magnoliowa

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  II kolejność

 54. Mickiewicza Adama (od ul. Kunickiego do ul. Dunikowskiego)

 55. Młodej Polski (od ul. T. Szeligowskiego do Izby Administracji Skarbowej)

 56. Moritza Wacława

 57. Nasutowska

 58. Niecała

 59. Ochotnicza

 60. Olszewskiego Karola

 61. Ordonówny Hanki

 62. Orla

 63. Orzeszkowej Elizy

 64. Paderewskiego Ignacego Jana

 65. Paganiniego Niccolo

 66. Pana Tadeusza

 67. Parysa

 68. Pasieczna

 69. Pielęgniarek

 70. Plewińskiego Erazma

 71. Podwale 3a

 72. Poligonowa stara (od ul. Zelwerowicza do drogi serwisowej)

 73. Powstańców Śląskich

 74. Porzeczkowa

 75. Prawiednicka

 76. Probostwo

 77. Projektowa

 78. Przyjaźni

 79. Pszczela

 80. Rapackiego Mariana

 81. Raszyńska

 82. Resorowa

 83. Rymwida

 84. Sądowa

 85. Sierpińskiego Seweryna

 86. Sławin (od ul. Nałęczowskiej do ul. Lędzian)

 87. Strażacka

 88. Strzelecka

 89. Strzembosza

 90. Sulisławicka

 91. Szerokie (od ul. Ślężan do ul. Wądolnej)

 92. Sztajna Józefa

 93. Szafirowa

 94. Ślężan (od ul. Lędzian do ul. Szerokie)

 95. Tetmajera – Przerwy Kazimierza

 96. Tokarska

 97. Tumidajskiego Kazimierza

 98. Ułanów

 99. Uniwersytecka

 100. Wajdeloty

 101. Walentynowicz Anny

 102. Wallenroda Konrada

 103. Wądolna – (od ul. Szerokie do ul. Głównej)

 104. Weteranów

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  II kolejność

 105. Wiejska

 106. Wilcza

 107. Wojenna

 108. Wrońska

 109. Wylotowa

 110. Wygodna

 111. Wyścigowa

 112. Wyżynna

 113. Vetterów

 114. Zdrowa

 115. Żywnego Wojciecha

  III kolejność

 116. Agronomiczna

 117. Aleja Róż

 118. Araszkiewicza

 119. Arnsztajnowej Franciszki

 120. Bandtkich

 121. Bartnicza

 122. Bażantowa

 123. Beatrycze

 124. Berylowa

 125. Beskidzka

 126. Biernata z Lublina

 127. Bieszczadzka

 128. Biłgorajska

 129. Biskupie

 130. Blacharska

 131. Blachnickiego Franciszka księdza

 132. Bluszczowa
 133. Bławatkowa

 134. Borelowskiego Marcina

 135. Broniewskiego Władysława

 136. Brzeskiej Magdaleny

 137. Cedrowa

 138. Chabrowa

 139. Ciepielewskiego Jana

 140. Cyda

 141. Czarneckiego Stefana

 142. Czeska

 143. Czwartaków

 144. Czwartek (od ul. Szkolnej do ul. Podzamcze)

 145. Dojazdowa

 146. Domeyki
 147. Drewniana

 148. Dudzińskiego Juliusza

 149. Dwernickiego Józefa

 150. Dygasińskiego Adolfa

 151. Dziesiąta

 152. Dziubińskiej Heleny

 153. Farbiarska

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  III kolejność

 154. Fiołkowa

 155. Firlejowska

 156. Fredry Aleksandra

 157. Gajowa

 158. Gałczyńskiego Konstantego – Ildefonsa

 159. Gierymskiego Aleksandra

 160. Godebskiego Cypriana

 161. Gojawiczyńskiej Poli

 162. Goplan

 163. Gorczańska

 164. Gościnna

 165. Grabowskiego

 166. Grottgera (odcinek bez przejazdu od ul. M. Curie-Skłodowskiej)

 167. Guliwera

 168. Handlowa

 169. Heloizy

 170. Herbowa

 171. Hiacyntowa

 172. Iglatowskiego Jana

 173. Irysowa

 174. Iwaszkiewicza Jarosława

 175. Izerska

 176. Jabłoniowa

 177. Jana Sawy

 178. Jarmarczna

 179. Jasińskiego

 180. Jaspisowa

 181. Jastrzębia

 182. Jaśminowa

 183. Jaworskiego Kazimierza Andrzeja

 184. Jemiołowa

 185. Jodłowa

 186. Julii

 187. Junoszy Klemensa

 188. Jurajska

 189. Karkonoska

 190. Karpacka

 191. Kasztelańska

 192. Konarskiego Stanisława

 193. Kopernika Mikołaja

 194. Korczaka Janusza

 195. Koryznowej (nawierzchnia nieutwardzona)

 196. Kossaka Juliusza

 197. Krajewskiego Rafała

 198. Kraszewskiego Józefa Ignacego

 199. Kresowa

 200. Krępiecka

 201. Kruka Michała

 202. Kryniczna

 203. Kryształowa

 204. Księżycowa

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  III kolejność

 205. Kukułcza

 206. Kuronia Jacka

 207. Kurantowa

 208. Kwiatowa

 209. Kwiatów Polnych

 210. Kwiecińskiego Jerzego

 211. Ku Słońcu

 212. Langiewicza

 213. Laskowa

 214. Laury

 215. Lawendowa

 216. Lawinowa

 217. Lazurowa

 218. Legendy

 219. Lelka-Sowy Stefana

 220. Leśmiana Bolesława

 221. Leśna

 222. Lędzian

 223. Liliowa

 224. Lipniak

 225. Lisa Jana

 226. Łabędzia

 227. Łęczyńska (stara)

 228. Łowicka

 229. Łukasińskiego Waleriana

 230. Łużyczan

 231. Mackiewicza Józefa

 232. Makowa

 233. Małopolska

 234. Matki Teresy z Kalkuty

 235. Mgielna

 236. Michałowskiego Piotra

 237. Miernicza

 238. Mieszka I

 239. Miła

 240. Miodowa

 241. Mireckiego Franciszka

 242. Misjonarska

 243. Młodej Polski (od ul. Górskiej do posesji Młodej Polski 20)
 244. Mochnackiego Maurycego

 245. Modrzejewskiej Heleny

 246. Modrzewiowa

 247. Moniuszki Stanisława

 248. Montażowa

 249. Morcinka Gustawa

 250. Motylowa

 251. Nataszy

 252. Narzędziowa

 253. Nowomiejska

 254. Ofelii

 255. Olchowa

 256. Olszynowa

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  III kolejność

 257. Orlanda

 258. Orłowskiego Aleksandra

 259. Pana Balcera

 260. Partyzantów

 261. Paśnikowskiego Baltazara

 262. Pawłowa Iwana

 263. Pienińska

 264. Piękna

 265. Platanowa

 266. Plater Emilii

 267. Pocka Jana

 268. Początkowa

 269. Podhalańska

 270. Poloniusza

 271. Porazińskiej Janiny

 272. Powstania Styczniowego

 273. Przemysłowa

 274. Przybylskiego Jacka

 275. Puchacza

 276. Pułaskiego Kazimierza

 277. Radomska

 278. Radości

 279. Radzyńska

 280. Reja Mikołaja

 281. Relaksowa

 282. Rogińskiego Wacława

 283. Romanowskiego Mieczysława

 284. Romantyczna

 285. Rozmarynowa

 286. Róży Wiatrów

 287. Rudnicka

 288. Rzemieślnicza

 289. Sachsów H. M.

 290. Samsonowicza Jana

 291. Sarnia

 292. Sądecka

 293. Sempołowskiej Stefanii

 294. Sieciecha Wojciecha

 295. Siemiradzkiego Henryka

 296. Sienkiewicza Henryka

 297. Sieroszewskiego Wacława

 298. Skalista

 299. Skautów

 300. Skibińska

 301. Składowa

 302. Skowronkowa

 303. Skrzatów

 304. Skrzypcowa

 305. Sławin

 306. Sławinek

 307. Słonecznikowa

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  III kolejność

 308. Słowackiego Juliusza

 309. Słowicza

 310. Słowikowskiego Michała księdza

 311. Snopkowska

 312. Sobótki

 313. Solarza Ignacego

 314. Sowia

 315. Spacerowa

 316. Staffa Leopolda

 317. Startowa

 318. Struga Andrzeja

 319. Strumykowa

 320. Sudecka

 321. Szczytowa

 322. Szelburg – Zarembiny Ewy

 323. Szerokie

 324. Szkolna

 325. Szmaragdowa

 326. Szpinalskiego Stanisława

 327. Szwejka

 328. Śliwińskiego Józefa

 329. Ślusarska

 330. Śmiałego Bolesława

 331. Śniadeckiego Jana

 332. Świerkowa

 333. Świętochowskiego Aleksandra

 334. Świętokrzyska

 335. Tatiany

 336. Topolowa

 337. Towarowa

 338. Traugutta Romualda

 339. Tristana

 340. Trześniowska

 341. Tulipanowa

 342. Urmowskiego Leona

 343. Urocza

 344. Urzędowska

 345. Wertera

 346. Wesoła

 347. Wielkopolska

 348. Wiercieńskiego Henryka

 349. Willowa – drogi serwisowe

 350. Wokulskiego

 351. Wolińskiego

 352. Czaplińskiego Emila

 353. Wspólna

 354. Wysockiego Piotra

 355. Wyspiańskiego Stanisława

 356. Zabłockiego Franciszka

 357. Zadębie

 358. Zakładowa

  Wykaz ulic objętych zimowym utrzymaniem według kolejności odśnieżania

  III kolejność

 359. Zamenhofa Ludwika

 360. Zapolskiej Gabrieli

 361. Zgodna

 362. Ziółkowskiego Wiktora

 363. Zuchów

 364. Żelazna

 365. Żeromskiego Stefana

 366. Żywiecka

 367. Żmigród

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

 1. 1 Maja

  – chodnik od ul. Lubelskiego Lipca ’80 do Al. Zygmuntowskich (w pasie dzielącym Lubelskiego Lipca)

 2. 3 Maja

  – chodnik od ul. Krakowskie Przedmieście do ul. Radziwiłłowskiej (prawa strona)

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Cichą

  – przejścia dla pieszych przez ul. Radziwiłłowską

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. I Armii Wojska Polskiego

 3. Armii Krajowej

  – chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Jana Pawła II do ul. Monte Cassino (obie strony)

  – kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami

  – przejście podziemne wraz z przyległymi schodami

  – przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Jutrzenki

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Bohaterów Monte Cassino

 4. Abramowicka

  – chodnik na wysokości szpitala od ul. Głuskiej wzdłuż ogrodzenia przy szpitalu (lewa strona)

 5. Andersa Władysława aleja

  – chodniki wraz ze ścieżką rowerową (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – kładka dla pieszych ze schodami

  – ciąg pieszy wraz ze ścieżką rowerową przez stary most do ul. Turystycznej

 6. Archidiakońska

 7. Bajkowskiego Wacława

  – chodnik wzdłuż ogrodzenia Ratusza od ul. Świętoduskiej do ul. Lubartowskiej (prawa strona)

  – 2 przejścia dla pieszych

 8. Bernardyńska

  – chodnik od browaru do ul. Zamojskiej

  – od ul. Plac Wolności do Deptaka

 9. Biała

  – jezdnia wraz z chodnikiem

 10. Biernackiego Mieczysława

  – chodnik wzdłuż skweru od ul. Lubartowskiej do ul. Sierocej (strona prawa)

  – Biernackiego / Lubartowska / Ruska – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

 11. Bohaterów Monte Cassino

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Armii Krajowej do ul. Tomasza Zana (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami

 12. Brama Krakowska wraz z placem przed Bramą Krakowską do przejścia dla pieszych przez
  ul. Królewską

  Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

 13. Bramowa

 14. Bronowicka

  – chodnik wzdłuż parku od skrzyżowania z ul. Fabryczną (strona prawa)

 15. Bursztynowa

  – ciąg pieszy pomiędzy ul. Ametystową a ul. Szafirową

  – chodnik do pętli autobusowej (os. Widok)

 16. Chemiczna

  – chodnik od ronda przy markecie OBI wraz z przejściami dla pieszych przez al. Wincentego Witosa do ul. Krańcowej (obie strony)

 17. Chodźki Witolda

  – chodnik przy pętli trolejbusowej

 18. Choiny

  – chodnik od ul. Szwajcarskiej do ul. Józefa Elsnera (po stronie szkoły, strona prawa)

  – chodnik od pętli przy ul. Paderewskiego do granic miasta (strona lewa)

 19. Cukrownicza

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Lubelskiego Lipca 80 do ul Krochmalnej, lewa strona

 20. Czapskiego

  – chodnik obie strony

 21. Czechowska

  – chodnik przy ul. Chmielnej i miejscach parkingowych

 22. Diamentowa

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Wrotkowską

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Eugeniusza Romera

  – przejście dla pieszych na wysokości ul. Medalionów

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Krochmalnej do ul. Romera (obie strony)

  – chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Romera do przejścia dla pieszych na wysokości posesji ul. Samsonowicza 1 (strona prawa)

 23. Długosza

  chodnik przy Ogrodzie Saskim od skrzyżowania z al. Racławickimi (strona prawa)

 24. Dolna 3 Maja

  – schody do ul. Chmielnej

  – schody do ul. Niecałej

 25. Dolna Panny Marii

  – chodnik wzdłuż parkingu od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (strona prawa)

  – schody i chodnik przy bursie od posesji nr Dolna Panny Marii 65 do skrzyżowania z Al. Piłsudskiego (strona prawa)

 26. Dominikańska

 27. Doświadczalna

  – chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Józefa Franczaka „Lalka” do ul. Jagiełły Władysława (strona prawa)

 28. Dożynkowa

  – chodnik od skrzyżowania z Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Konwaliowej (lewa strona)

 29. Droga Męczenników Majdanka

  – chodniki wraz ze ścieżką rowerową od ul. Łęczyńskiej do pętli trolejbusowej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od pętli trolejbusowej do ul. Dekutowskiego (lewa strona)

  – schody oraz zjazd na skarpie za wiaduktem prowadzące do ul. Długiej

 30. Dunikowskiego

  – chodnik na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Kruczkowskiego (prawa strona)

 31. Dywizjonu 303

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Długiej do ul. Nadrzecznej (obie strony)

  Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

 32. Elsnera Józefa

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od Al. Kompozytorów Polskich do ul. Szeligowskiego (obie strony)

 33. Fabryczna / Droga Męczenników Majdanka / Łęczyńska / Wolska

  – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

 34. Fabryczna

  – chodnik od skrzyżowania z ul. Unii Lubelskiej do ul. Kościelnej (prawa strona)

  – chodnik wzdłuż parku od ul. Bronowickiej do ul. Łęczyńskiej (lewa strona)

  – chodnik od ul. Bronowickiej do wjazdu do Gali (strona prawa)

 35. Fabryczna/Unii Lubelskiej/Al. Zygmuntowskie/Lubelskiego lipca 80/1 Maja

  – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

 36. Filaretów

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Głębokiej do ul. Bursztynowej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami na wysokości Alei Marzeń

  – kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami i zjazdami na wysokości ul. Leszka Czarnego

  – schody i pochylnia prowadzące do ul. Watykańskiej

 37. Franczaka Józefa „Lalka”

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Dekutowskiego do ul. Doświadczalnej (strona lewa)

 38. Głęboka

  – schody do Osiedla Piastowskiego

  – schody do ul. Pana Tadeusza (3 szt.)

  – chodnik od ul. Gabriela Narutowicza do ul. Filaretów (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Wileńskiej do ul. Filaretów (prawa strona)

 39. Głęboka / Filaretów

  – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

 40. Głęboka / Narutowicza / Nadbystrzycka / Muzyczna

  – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

 41. Głęboka / Pagi / Wileńska

  – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

 42. Gospodarcza

  – chodnik od ul. Hutniczej do ul. Mełgiewskiej (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)

  – schody prowadzące do ul. Motorowej

  – schody prowadzące do ul. Montażowej

  – chodnik od ul. Kresowej do ul. Mełgiewskiej (lewa strona wraz z przejściami dla pieszych)

 43. Grenadierów

  – chodnik od ul. Droga Męczenników Majdanka do pos. Grenadierów 3 (prawa strona)

 44. Grodzka

 45. Gruella Teodora

 46. Hempla Jana / Peowiaków

  – chodnik wokół terenu zielonego

 47. Hirszfelda
  – schody i chodnik od ul. Hirszfelda 21 do al. Spółdzielczości Pracy
 48. Hutnicza

  – przejścia podziemne (x2) wraz z dojściami do przejść podziemnych

 49. Jagiellońska

  – schody do ul. gen. Józefa Zajączka

 50. Jana Pawła II

  – schody do ul. Perłowej

  – schody do przystanku MPK do ul. Szmaragdowej

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Filaretów do ul. Nadbystrzyckiej (prawa strona)

  – przejście dla pieszych na wysokości marketu LIDL

  – przejście podziemne wraz z przyległymi schodami przy kościele Św. Rodziny

  Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

  – przejście podziemne wraz z przyległymi schodami przy markecie Biedronka

  – schody do ul. Szczytowej

  – przejście dla pieszych przy ul. Watykańskiej

  – przejścia dla pieszych przy ul. Granitowej

  – Jana Pawła II / Roztocze / Jantarowa – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

  – Jana Pawła II / Armii Krajowej – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

  – Jana Pawła II / Nadbystrzycka / Krochmalna – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od ul. Tymiankowej do ul. Filaretów (strona prawa)

  – schody do Alei Marzeń

  – przejście dla pieszych na wysokości Alei Marzeń

 51. Jezuicka

 52. Junoszy

  – schody do ul. Ćwiklińskiej

 53. Kalinowszczyzna

  – Chodnik od ul. Towarowej do Al. Gen. Wł. Andersa (lewa strona)

  – Chodniki wzdłuż skarp miejskich (obie strony)

  – Chodnik wzdłuż Cmentarza Żydowskiego (strona prawa)

 54. Kompozytorów Polskich aleja

  – schody od ul. Niccolo Paganiniego 9 do al. Kompozytorów Polskich

  – schody od ul. Niccolo Paganiniego 11 do al. Kompozytorów Polskich

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Solidarności do al. Mieczysława Smorawińskiego (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Mieczysława Smorawińskiego do ul. Koncertowej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Koncertową

  – skrzyżowanie Kompozytorów Polskich al. / al. Solidarności / Lubomelska / Północna-przejścia dla pieszych przez al. Solidarności i ul. Północną (strona wschodnia i zachodnia)

 55. Kosmowskiej Ireny

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Kosmowskiej / Kurantowej

  – schody od ul. Partyzantów do ul. Kosmowskiej

 56. Koryznowej Marii

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Andersa do ul. Niepodleglości (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)

 57. Kozia

 58. Krakowskie Przedmieście

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. 3 Maja, ul. Hugona Kołłątaja,
  ul. Fryderyka Chopina, ul. Ewangelicką i ul. Wieniawską

  – odcinki ulic Świętoduska, Wróblewskiego, Staszica przylegające do deptaka przeznaczone do ruchu kołowego

 59. Krańcowa

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Droga Męczenników Majdanka do al. Witosa (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – chodniki od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Długiej (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)

 60. Kraśnicka Aleja

  – przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Raszyńską

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Jana Pawła II

  – chodnik od Ronda Honorowych Krwiodawców do ul. Roztocze (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

 1. Krochmalna

  – chodnik wzdłuż skweru miejskiego

  – przejście dla pieszych na wysokości ul. Krochmalnej 22

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Diamentową

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową na odcinku od al. Jana Pawła do ul. Betonowej (obie strony)

  – przejście dla pieszych z sygnalizacją świetlną

  – przejście dla pieszych przy pos. ul. Krochmalna 13

 2. Królewska

  – chodnik przy Katedrze od ul. Podwale do Placu Katedralnego (strona prawa)

  – 3 przejścia dla pieszych

 3. Kruczkowskiego

  – chodnik na odcinku od ul. Dunikowskiego wzdłuż nieruchomości Szpitala Kolejowego (strona prawa)

 4. Ku Farze

 5. Kunickiego Władysława

  – chodnik od ul. Adama Mickiewicza do ul. Zemborzyckiej (strona prawa)

  – przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Pochyłą, ul. Nowy Świat, ul. Piaskową, ul. Pawią, ul. Chłodną, ul. Dywizjonu 303, ul. Wyścigową, ul. Mickiewicza, ul. Zemborzycką

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania ul. Kunickiego / Wolska / Plac Bychawski / 1 Maja

  – chodniki i schody przy tunelu (obie strony)

 6. Lipowa

  – chodnik wzdłuż cmentarza i skweru przy cmentarzu od ul. Ofiar Katynia do drugiego wjazdu do cmentarza (prawa strona)

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. M.C. Skłodowskiej i Okopową

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Ofiar Katynia

 7. Lotnicza

  – chodnik od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Topolowej (lewa strona)

 8. Lubartowska od ul. Królewskiej do al. Tysiąclecia

  – chodnik od ul. Bajkowskiego do ul. Świętoduskiej przy strefie płatnego parkowania (strona lewa)

  – 4 przejścia dla pieszych

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Lubartowska / Unicka / Obywatelska / Spółdzielczości Pracy

 9. Lubelskiego Lipca 80′

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od Al. Zygmuntowskich do ul. Piłsudskiego (obie strony)

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od Placu Bychawskiego do ul. Cukrowniczej od strony Parku Ludowego (strona prawa)

 10. Lubomelska

  – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z ul. Czechowską

  – chodnik od ul. Czechowskiej do al. Solidarności (obie strony)

  – przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z al. Solidarności

 11. Lubartowska

  – chodnik od ul. Biernackiego do posesji nr 30 przy ul. Lubartowskiej (strona prawa)

 12. Lwowska

  – chodnik (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  Schody (4x) od ul. Lwowskiej do ul. Krzemienieckiej wraz z tunelem pod ul. Lwowską

 13. Łęczyńska

  – chodnik od kładki do ul. Firlejowskiej (strona prawa)

  – schody od przystanku MPK do ul. Przyjaźni

 14. Magnoliowa

  – chodnik wzdłuż szkoły od ul. Bazylianówka do ul. Hiacyntowej (strona lewa)

  Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Bazylianówka

 15. Mełgiewska

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Emanuela Grafa do skrzyżowania z drogą serwisową przy markecie CASTORAMA (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – schody i zjazdy od ul. Montażowej do przystanku

 16. Metalurgiczna

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Grygowej

 17. Morwowa

  – chodnik od ul. Wojciechowskiej do ul. Nałęczowskiej (lewa strona)

 18. Muzyczna

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od skrzyżowania z ul. Narutowicza do ul. Stadionowej (obie strony)

 19. Nadbystrzycka

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Tomasza Zana do ul. Krochmalnej wraz z przejściami dla pieszych (obie strony)

  – przejście dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Tomasza Zana

  – przejście dla pieszych przy ul. Zachodniej

 20. Nałęczowska

  – chodnik od posesji ul. Nałęczowska 56 do ul. Gnieźnieńskiej (lewa strona)

  – chodnik od al. Kraśnickiej do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy (strona prawa)

 21. Nałkowskich

  – chodnik od pos. ul. Nałkowskich 224 po stronie ul. Biskupa Mariana Fulmana

  – chodnik od ul. Wapowskiego do ul. Romera (strona prawa)

 22. Narutowicza Gabriela

  – teren przy pomniku Kochanowskiego

  – przejście dla pieszych na skrzyżowaniu z al. Józefa Piłsudskiego i ul. Lipową

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Ignacego Mościckiego i ul. Okopową

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kapucyńską

 23. Noworybna

  – wjazd na Stare Miasto

 24. Ofiar Katynia

  – chodnik od ul. Lipowej (lewa strona) bezpośrednio przy jezdni

 25. Okopowa

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Fryderyka Chopina, ul. Jana Hempla

 26. Olejna

 27. Orkana Władysława

  – kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami

  – schody do parkingu przy ul. Biedronki

  – przejścia podziemne wraz z przyległymi schodami

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Poznańską

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Zwycięską

  – przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania Roztocze

 28. Pagi Lesława

  – chodnik wraz ze schodami od ul. Głębokiej do końca garaży (obie strony)

 29. Piłsudskiego Józefa al.

  – chodnik od ul. Dolna Panny Marii do mostu (lewa strona), chodniki na moście (obie strony)

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Dolna Panny Marii

  – chodnik od Al. Zygmuntowskich do ul. Młyńskiej (strona prawa )

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z Al. Zygmuntowskimi

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Lubelskiego Lipca ’80, ul. Młyńską

 30. Plac Czechowicza

  – chodniki wokół terenu zielonego

 31. Plac Dworcowy

  Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

  – plac przed PKP – jezdnia, parkingi

 32. Plac Łokietka

  – chodnik od ul. Koziej do budynku Ratusza

  – część Deptaka od ul. Królewskiej do końca budynku Ratusza

 33. Plac Wolności

  – przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Wróblewskiego

 34. Plac Zamkowy

 35. Plagego i Laśkiewicza

  – schody – 3 sztuki

 36. Podwale

  – chodnik od ul. Królewskiej do siedziby Straży Miejskiej Miasta Lublin (strona prawa)

  – chodnik od Placu Zamkowego do schodów prowadzących na Plac Po Farze (prawa strona)

 37. Podzamcze

  – schody do ul. Czwartek

  – chodnik od ul. Ruskiej do ul. Unickiej (strona lewa)

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Podzamcze/Lwowska/Ruska

 38. Poligonowa:

  – ciąg pieszo rowerowy od ul. Wileńskiej do posesji ul. Poligonowa 2a (strona lewa)

 39. Poniatowskiego Józefa

  – chodnik od ul. Popiełuszki do wiaduktu Poniatowskiego (obie strony)

 40. Popiełuszki Jerzego księdza

  – chodnik od ul. Bartosza Głowackiego do al. Sikorskiego (obie strony)

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Poniatowskiego

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Głowackiego

 41. Północna

  – chodnik od ul. Kompozytorów Polskich do ul. Lipińskiego (wraz z przejściami dla pieszych strona prawa)

  – chodnik od ul. Lipińskiego do ul. Kosmowskiej wraz z przejściami dla pieszych strona lewa)

 42. Prusa Bolesława

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Prusa/Jaczewskiego/Północna/Biernackiego

 43. Przechodnia

 44. Racławickie Aleje

  – chodnik przy Ogrodzie Saskim od przystanku MPK do ul. Długosza (strona prawa)

  – chodnik od ul. Grottgera do wjazdu do hotelu Merkury

  – chodnik od ul. Długosza do al. Sikorskiego (prawa strona wraz z przejściami dla pieszych)

  – chodnik od ul. Łopacińckiego do al. Kraśnickiej (lewa strona wraz z przejściami dla pieszych)

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Hieronima Łopacińskiego

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Lipową

 45. Romera Eugeniusza

  – chodnik od ul. Diamentowej do pętli autobusowej (strona lewa)

  – przejście dla pieszych na wysokości ul. Nałkowskich 78

  – przejście dla pieszych na wysokości ul. Medalionów

 46. Roztocze

  – chodnik od ul. Wielkopolskiej do al. Kraśnickiej (obie strony)

 47. Ruska

  – chodnik od ul. Lubartowskiej do ul. Podzamcze (obie strony)

 48. Rybna

 49. Rynek

 50. Sikorskiego Władysława gen. aleja

  – kładka dla pieszych wraz z przyległymi schodami

  – chodnik obie strony wraz z przejściami dla pieszych

 51. Smorawińskiego Mieczysława aleja

  Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Kompozytorów Polskich do al. Spółdzielczości

  Pracy (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Kompozytorów Polskich do Wiaduktu

  Poniatowskiego (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

  – kładka dla pieszych pomiędzy ul. Lipińskiego a ul. Kiepury wraz ze schodami

  – kładki dla pieszych wraz ze schodami oraz zjazdami przez łącznice węzła drogowego Poniatowskiego po północnej stronie al. Solidarności

  – chodniki na wiadukcie nad al. Smorawińskiego pomiędzy ul. Lipińskiego a ul. Kiepury oraz schody do al. Smorawińskiego

  – chodnik (obie strony) na wiadukcie Poniatowskiego

  – chodnik i schody do ul. Hirszfelda

 52. Snopkowska

  – schody do ul. Józefa Poniatowskiego

 53. Solidarności aleja

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z al. Sikorskiego i ul. gen. Ducha

  – kładka dla pieszych przez al. Sikorskiego od ul. Północnej do ul. Puławskiej

  – Solidarności / Wodopojna – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania

  – Solidarności / Prusa / Dolna 3 Maja – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania

  – chodnik od ul. Lubomelskiej do ul. Wodopojnej (prawa strona)

 54. Sowińskiego Józefa

  – chodnik od ul. Weteranów do ul. Głębokiej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

 55. Spółdzielczości Pracy

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Mieczysława Smorawińskiego do granic miasta (lewa strona) i od al. Mieczysława Smorawińskiego do ul. Dożynkowej (prawa strona)

  – przejścia dla pieszych przy al. gen. Władysława Andersa

  – chodnik na wysokości pomnika przy skrzyżowaniu Sp. Pracy / Obywatelska

 56. Stadionowa

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od skrzyżowania z ul. Młyńską do ul. Muzycznej (obie strony)

 57. Szambelańska

 58. Szeligowskiego Tadeusza

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania Szeligowskiego / Elsnera / Związkowa

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od al. Smorawińskiego do ul. Choiny wraz z przejściami dla pieszych (obie strony)

  – chodnik od ul. Północnej do ul. Smorawińskiego (obie strony)

 59. Szkolna

  – chodnik od ul. Czwartek do ul. Ks. Słowikowskiego (lewa strona)

  – Ulica wraz chodnikami na odcinku od ul. Ks. Słowikowskiego do ul. Ruskiej (wraz ze schodkami)

 60. Turystyczna

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Jana Kasprowicza

  – przejścia dla pieszych przy Leclerk’u

 61. Tumidajskiego Kazimierza

  – chodnik wzdłuż murku wraz ze schodami do al. Andersa (2x)

 62. Tysiąclecia Aleje

  – przejście dla pieszych przy al. Unii Lubelskiej

  – kładka (schody i rampy) na ciągu Łęczyńska – Hutnicza

  – chodnik od. Placu Zamkowego do al. Unii Lubelskiej oraz droga dojazdowa do Zamku

  – chodnik od ul. Lwowskiej do ul. Lubartowskiej (prawa strona)

  – chodnik od ul. Lubartowskiej do Placu Zamkowego

  – przejście dla pieszych przy Placu Zamkowym

  – Tysiąclecia / Lwowska / Unii Lubelskiej – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania (po stronie wschodniej i zachodniej)

  Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

  – Tysiąclecia / Lubartowska / Solidarności – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania (po stronie północnej i wschodniej)

 63. Unii Lubelskiej aleja

  – chodnik i ścieżka rowerowa strona prawa oraz chodnik strona lewa wraz z przejściami dla pieszych

 64. Wallenroda Konrada

  – chodnik od Domu Kultury do ZUS (strona prawa)

 65. Wapowskiego

  – chodnik prawa strona od ul. Nałkowskich

  – chodnik przedłużenie ul. Wapowskiego

 66. Warszawska aleja

  – chodnik od ronda im. Honorowych Krwiodawców do al. Solidarności – obie strony wraz z

  przejściami dla pieszych

  – chodnik od ul. Agronomicznej do przejścia dla pieszych przy Społecznej Szkole Podstawowej im. Klonowica (wraz z przejściami dla pieszych)

  – chodnik od ul. Zbożowej do przejścia dla pieszych przy Społecznej Szkole Podstawowej im.

  Klonowica (wraz z przejściami dla pieszych)

  – przejścia dla pieszych przez ul. Zbożową i ul. Agronomiczną

  – przejście dla pieszych przy ul. Głównej

 67. Willowa

  – chodnik od ul. Poligonowej do ul. Relaksowej (wraz z przejściami dla pieszych prawa strona)

  – chodnik od ul. Gen. Ducha do pierwszego przejścia dla pieszych przez ul. Willową (lewa strona)

  – chodnik od ul. Bogdanówka do ul. Sławinkowskiej (wraz z przejściami dla pieszych prawa strona)

  – chodnik od ul. Relaksowej do ul. Sławinkowskiej (wraz z przejściami dla pieszych strona lewa)

  – Willowa / Sławinkowska / Gajowa – przejścia dla pieszych w obrębie całego skrzyżowania

 68. Witosa Wincentego aleja

  – chodnik od ul. Łęczyńskiej do ul. Krańcowej (strona prawa)

 69. Witosa/Doświadczalna

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania

 70. Wojciechowska

  – chodnik od al. Kraśnickiej do posesji ul. Wojciechowska 32 (lewa strona)

  – chodnik od al. Kraśnickiej do ul. Morwowej (prawa strona)

 71. Wolska

  – chodnik na moście (obie strony)

  – chodnik od ul. Fabrycznej do nieruchomości PGE (strona prawa)

  – chodnik wraz ze ścieżką rowerową od ul. Droga Męczenników Majdanka do mostu (strona lewa)

 72. Wyszyńskiego Stefana Prymasa

  – chodnik od ul. Królewskiej do końca barierek (z wyłączeniem chodnika przy sklepie

  EXODUS) – obie strony

 73. Zamkowa

  – ul. Zamkowa wraz z chodnikami

  – schody z ul. Zamkowej do Placu Zamkowego (przy budynku Grodzka 36a)

 74. Zamojska

  – chodnik od ul. Rusałka do Mostu im. Lutosławskiego na rzece Bystrzycy (strona prawa)

  – Stary Most na rzece Bystrzycy

 75. Zamojska / Bernardyńska

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania

 76. Zamojska / Farbiarska / Misjonarska

  – chodnik wzdłuż skweru

  Wykaz ulic stałego ręcznego zimowego utrzymania

 77. Zamojska / Unii Lubelskiej

  – przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania

 78. Zana Tomasza

  – przejście podziemne i schody

  – przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. Wileńską i ul. Bohaterów Monte Cassino

  – chodnik od al. Kraśnickiej do ul. Nadbystrzyckiej (obie strony wraz z przejściami dla pieszych)

 79. Zaułek Hartwigów

 80. Zelwerowicza przejście dla pieszych na wysokości skrzyżowania z ul. Gorczańską

 81. Zemborzycka

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Kruczkowskiego

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Budowlaną

  – przejścia dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Diamentową

 82. Złota

 83. Zwycięska

  – schody na skarpie przy skrzyżowaniu z ul. Władysława Orkana

 84. Zygmuntowskie Aleje

  – chodnik od Mostu im. Lutosławskiego do wjazdu do pawilonu sportowego Motoru (strona prawa)

Wykaz ścieżek rowerowych stałego ręcznego zimowego utrzymania

   1. Andersa

   2. Droga Męczenników Majdanka

   3. Dywizjonu 303

   4. Elsnera

   5. Filaretów

   6. Głęboka

   7. Jana Pawła II

   8. Kompozytorów Polskich

   9. Koryznowej

   10. Krańcowa

   11. Krochmalna

   12. Lubelskiego Lipca 80

   13. Mełgiewska

   14. Muzyczna

   15. Nadbystrzycka

   16. Smorawińskiego

   17. Spółdzielczości Pracy

   18. Stadionowa

   19. Szeligowskiego

Wykaz chodników stałego ręcznego zimowego utrzymania w strefie płatnego parkowania bez oznaczonych miejsc postojowych

   1. I Armii Wojska Polskiego – pos. 1, 3, 7, 9

   2. Bernardyńska – pos. 7, 7a, 11, 20, 22, 28

   3. Bieczyńskiego – prawa strona do ul. Wieniawskiej

   4. Boczna Furmańskiej – od ul. Furmańskiej do pos. Plac zamkowy 4

   5. Bulwarowa – pos. 5, 3

   6. Cicha – pos. 2, 4

   7. Chopina – pos. 1, 3 , 4, 4a, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13

   8. Staszica chodnik przy posesji 11 i 14 A

    Wykaz chodników stałego ręcznego zimowego utrzymania w strefie płatnego parkowania bez oznaczonych miejsc postojowych

   9. Cyrulicza – całość

   10. Czysta – pos. Wieniawska 6

   11. De Tramecourta – prawa strona od ul. Spokojnej do wjazdu do UW

    Wykaz chodników stałego ręcznego zimowego utrzymania w strefie płatnego parkowania bez oznaczonych miejsc postojowych

   12. Farbiarska – pos. 10, pos. Przemysłowa 6

   13. Furmańska – całość

   14. Górna – prawa strona od ul. Narutowicza

   15. Hipoteczna- zatoka przy pos. 4

   16. Jasna – prawa strona od ul. Wieniawskiej

   17. Karłowicza – pos. 1, 3, 4 oraz pos. Chopina 6,

   18. Karmelicka – pos. 1, 3, 5

   19. Kościuszki – lewa strona od ul. Peowiaków

   20. Krótka – prawa strona od ul. Jasnej

   21. Krucza – całość

   22. Leszczyńskiego – przy UM

   23. Lipowa – pos. 10, 20, 20a, 22, pomiędzy pos. 23 a 27, pos. 17 (wjazd do cmentarza)

   24. Lubartowska – lewa strona od ul. Bajkowskiego do łącznika z ul. Świętoduską, prawa strona od ul. Olejnej do ul. Noworybnej

   25. Lubomelska – przy Urzędzie Marszałkowskim

   26. Marii Curie Skłodowskiej – lewa strona od ul. Lipowej, przy boisku Liceum

   27. Miła – całość

   28. Niecała – pos. 1, 1a

   29. Okopowa – pos. 4a, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 20, 22

   30. Piłsudskiego – pos. 3, 5, 8a, 9, 10, 12, 14

   31. Sądowa – pos. 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12

   32. Wieniawska chodnik od ul. Czystej do ul. Bieczyńskiego

 

„Informator zimowego utrzymania dróg na terenie miasta Lublin w sezonie 2017/2018” w prezentacji pdf ….

p_title