Zamknięcie ul. Nałęczowskiej – zmiana etapu tymczasowej organizacji ruchu

Zamknięcie ul. Nałęczowskiej – zmiana etapu tymczasowej organizacji ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w związku z realizacją kontraktu ,, Budowa przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino w Lublinie ( drogi wojewódzkiej 830/809 ) na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojciechowską do węzła Sławin, Rozbudowa ul. Wojciechowskiej oraz ul. Nałęczowskiej, budowa ulic bocznych, ul. Morelowej, ul. Grabowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem „ w najbliższy weekend zmieni się tymczasowa organizacja ruchu w rejonie budowanych wiaduktów w ciągu ul. Nałęczowskiej. Jest to związane z kolejnym etapem prac na obiektach w ramach zadania polegającego na budowie przedłużenia ul. Bohaterów Monte Cassino do węzła Sławin. Zmiany będą wprowadzane dwoma etapami.

Najpierw w etapie I konieczne będzie rozebranie tymczasowej drogi objazdowej przy wiaduktach i wykonanie konstrukcji trasy głównej ul. Bohaterów Monte Cassino w rejonie obiektów. Z tego powodu ul. Nałęczowska w rejonie wiaduktów zostanie zamknięta. Potrwa to od ok godz. 24 w piątek (24 listopada) do ok godz. 4 w poniedziałek (27 listopada). W tym czasie pojazdy osobowe pokonujące trasę Lublin – Nałęczów powinny omijać zamknięcie poruszając się ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek od al. Kraśnickiej do ul. Wojciechowskiej), ul. Wojciechowską (od ul. Bohaterów Monte Cassino w stronę Lipniaka), ul. Gnieźnieńską, ul. Nałęczowską. Dla pojazdów ciężarowych zalecanym jest korzystanie z obwodnicy i zjazd/wjazd na DW830 na węźle w Połuszowicach.

Następnie w etapie II ruch w ciągu ul. Nałęczowskiej zostanie przywrócony, zniesiony zostanie obowiązujący aktualnie ruch wahadłowy, a ruch w rejonie obiektów będzie odbywał się z wykorzystanie łącznic (jak na załączonej grafice). Czyli kierowcy jadący z centrum w stronę Nałęczowa przed wiaduktem zjadą w lewo na łącznice, następnie przejadą fragmentem trasy głównej pod wiaduktami i łącznicami po stronie ogródków działkowych wrócą na ul. Nałęczowską. W odwrotnym kierunku ruch będzie odbywał się na podobnej zasadzie.

Ruch pieszy odbywający się w ciągu ul. Nałęczowskiej będzie odbywał się po wiadukcie.

Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała do odwołania.
Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania.
 

Zamknięcie ul. Nałęczowskiej – zmiana etapu tymczasowej organizacji ruchu 

 

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title