Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Grygowej

Tymczasowa organizacja ruchu – ul. Grygowej

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w przyszłym tygodniu wprowadzony zostanie jeden z pierwszych etapów tymczasowej organizacji ruchu dla zadania polegającego na przebudowie ul. Grygowej na odcinku od ul. Pancerniaków do ul. Mełgiewskiej (ul. Metalurgicznej). Zmiany w organizacji ruchu mają związek z przystąpieniem przez wykonawcę do rozbiórki istniejącego obiektu. Nowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w piątek 8 grudnia.
Zmiany oznaczają całkowite zamknięcie wiaduktu dla ruchu. Jadąc od strony łącznicy ul. Metalurgicznej ul. Grygowej zostanie zamknięta tuż za przewiązką umożliwiającą zjazd do osiedla. Przystanek znajdujący się tuż przed wiaduktem zostanie cofnięty bliżej ul. Metalurgicznej, a w jego pobliżu zostanie wyznaczone tymczasowe przejście dla pieszych. Jadąc od strony ul. Pancerniaków ul. Grygowej zostanie zamknięta na wysokości łącznicy prowadzącej do ul. Rataja z możliwością korzystania z łącznicy i dojazdu tylko dla pojazdów do 3,5t w odcinek ul. Rataja w stronę granicy miasta. Sama ul. Rataja w rejonie wiaduktu zostanie wyłączona z ruchu. Wjeżdżając w nią od strony ul. Grenadierów będzie można przejechać ok 500m co będzie stanowiło dojazd do lokalnych firm.

Prosimy kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wprowadzonego oznakowania !

p_title