Rozbudowa ul. A.Grygowej – prace rozbiórkowe

Rozbudowa ul. A.Grygowej – prace rozbiórkowe

p_title

Trwa realizacja zadania ,, Rozbudowa ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową wiaduktów i łącznicy do ul. M. Rataja. Zadanie stanowi cześć projektu pn. „Rozbudowa i udrożnienie sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Działanie 2.1 Zrównoważony transport miejski ” do dnia 18 stycznia br. wykonano rozbiórkę 11 przęseł oraz podpór istniejącego wiaduktu – etap I (od przęsła nr 14 w obrębie łącznicy zjazdowej do terenu PKP w kierunku przyczółka od strony ul. Mełgiewskiej).

Zdjęcia z placu rozbiórki

p_title