„Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta”- tymczasowa organizacja ruchu

„Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta”- tymczasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie z dniem 12.03.2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej, zgodnie z zatwierdzoną tymczasową organizacją ruchu na czas prowadzenia robót w pasie drogowym wyżej wymienionej ulicy.
Pracę będą polegały na przebudowie jezdni ulicy wraz z budową dodatkowych pasów ruchu, przebudowie skrzyżowań oraz budowie chodników, ścieżek rowerowych, zjazdów na posesje i zatok autobusowych po obu stronach ulicy. W celu odwodnienia pasa drogowego zostanie wykonana sieć kanalizacji deszczowej. Na przedmiotowym odcinku powstanie nowa sieć oświetlenia dla potrzeb ruchu kołowego, rowerowego i pieszego. Ponadto przebudowie ulegną istniejące sieci uzbrojenia terenu (kablowe i sanitarne) kolidujące z projektowanymi elementami ulicy Abramowickiej. Na końcu odcinka powstanie pętla nawrotowa dla autobusów komunikacji miejskiej wyposażona w dodatkowe miejsca postojowe dla samochodów osobowych. Prace związane z rozbudową przedmiotowego odcinka ulicy zgodnie z harmonogramem potrwają do kwietnia 2019 r.
Wykonawca planuje wprowadzenie ruchu wahadłowego na całym rozbudowywanym odcinku. W okresie prac na skrzyżowaniu ul. Abramowickiej z ul. Odległą, a także z ul. Podleśną wloty tych dróg zostaną zamknięte dla ruchu. W tym czasie dojazd do posesji przy ul. Odległej i Wólczańskiej będzie dostępny jedynie od strony ul. F. Strojnowskiego. Natomiast na posesje przy ul. Podleśnej dojazd będzie możliwy od ul. Barwnej.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title