Czasowa organizacja ruchu -ul. Diamentowa w Lublinie

Czasowa organizacja ruchu -ul. Diamentowa w Lublinie

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót w zadaniu ,, Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca 80 oraz ul. Krochmalną „ z dniem 6 kwietnia 2018 r. wprowadzi czasową organizację ruchu na odcinku ulic Krochmalnej i Diamentowej, od ulicy Nadbystrzyckiej do wiaduktu kolejowego PKP na ulicy Diamentowej oraz od skrzyżowania ulic Krochmalna – Diamentowa do ulicy Betonowej. Na ww. odcinkach ulic pojawią się utrudnienia oraz czasowe zmiany organizacji ruchu polegające na jednostronnym lub obustronnym zwężeniu jezdni, ruchu wahadłowym oraz chwilowych wstrzymaniach ruchu pojazdów. Planowany termin zakończenia robót przewidziany jest na dzień 30 kwietnia 2019 r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title