Przebudowa ul. Głuskiej

Przebudowa ul. Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejówka do granic miasta.
p_title

 

W ramach tej inwestycji wykonano przebudowę ul. Głuskiej wraz z przebudową skrzyżowań z ulicami bocznymi, wykonaniem nowej geometrii skrzyżowania ul. Głuskiej z ul. Wyzwolenia, budową chodników, zatok przystankowych oraz zjazdów na przyległe posesje.
Przebudowie uległy również obiekty inżynierskie, tj. most na rzece Czerniejówce oraz przepust pod ul. Głuską. W ramach tej inwestycji, której wartość umowna wynosi przeszło 18 mln zł, wykonano też budowę oświetlenia, przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z przyłączami do poszczególnych posesji, kanału technologicznego do ułożenia instalacji telekomunikacyjnych lub elektrycznych a także przełożono sieć uzbrojenia podziemnego kolidującego z przebudowanym odcinkiem ulicy. Inwestycja rozpoczęta w kwietniu 2013r. została zakończona przed terminem tj. w czerwcu 2014r.
W chwili obecnej trwają prace związane z procesem odbioru końcowego.

 

_MG_2310-Edit-2

Przebudowane skrzyżowanie ul. Głuskiej i ul. Wyzwolenia

 

_MG_2315-Edit

Przebudowane skrzyżowanie ul. Głuskiej i ul. Wyzwolenia

_MG_2325-Edit

Przebudowane skrzyżowanie ul. Głuskiej i ul. Zorza

_MG_2330-Edit

ul. Głuska – zjazd na Cmentarz

_MG_2332-Edit-Edit

Przebudowany przepust pod ul. Głuską

_MG_2335-Edit-Edit

Przebudowana ul. Głuska

p_title