Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca robót na ww. kontrakcie, z dniem 18.05.2018 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej.
Prace będą polegały na zamknięciu prawego pasa ruchu ul. Abramowickiej od km. 1+960 do km. 2+430 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na dotychczas zamknięty lewy pas jezdni.
Dnia 21.05.2018 r. zostaną rozpoczęte prace na ul. Strojnowskiego. W związku z budową kanalizacji deszczowej zwężony zostanie prawy pas jezdni.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title