Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie – ważna informacja !

Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie – ważna informacja !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca zadania ,, Budowa skrzyżowania ul. Diamentowej w Lublinie z projektowanym przedłużeniem ul. Lubelskiego Lipca 80 oraz ul. Krochmalną „ z dniem 13 czerwca 2018r. planuje rozpocząć roboty budowlane przy waidukcie kolejowym PKP od strony skrzyżowania ulic Diamentowa – Krochmalna na jezdni północnej ( strona od ul. Wrotkowskiej ). W związku z powyższym na w/w odcinku ulicy ruch pojazdów pod wiaduktem będzie dobywał się dwukierunkowo jazdnią południową ( strona od ul. Janowskiej).

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title