ul. Balladyny – czasowa organizacja ruchu

ul. Balladyny – czasowa organizacja ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że Wykonawca zadania ,,Rozbudowa ulicy Balladyny w Lublinie na odcinku od ul. T. Zana do ul. Wileńskiej” z dniem 18 lipca br. rozpocznie prace przy realizacji ww. zadania. Roboty rozpoczną się od ul. Zana, gdzie wprowadzone zostanie zamknięcie ulicy na odcinku ok. 100 mb, które wraz z postępem prac będzie przestawiane. Zapewniony zostanie dojazd do posesji.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title