ul. Szczecińska, Wielkopolska, i Małopolska – zmiana organizacji ruchu

ul. Szczecińska, Wielkopolska, i Małopolska – zmiana organizacji ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie informuje o utrudnieniach w ruchu w związku z bezwykopowymi robotami remontowymi fragmentu sieci sanitarnej w ul. Szczecińskiej. Prace te będą prowadzone w trzech dwudniowych etapach, tj. 26 września, 1 i 4 października br. ( od godz. 8.00 do godzin popołudniowych drugiego dnia robót). Zmiany w funkcjonowaniu ww. ulicy sprowadzają się do wprowadzenia czasowego zajęcia jednej strony jezdni ( w zależności od etapu ) ul. Szczecińskiej, Wielkopolskiej lub Małopolskiej. O robotach ostrzegać będą znaki drogowe wskazujące stronę zawężenia lub sposób omijania poszczególnych zagrodzonych studni kanalizacyjnych, sugerowana prędkość powinna zostać ograniczona do 30 km/h Pojawią się także utrudnienia dla pieszych lub rowerzystów, które mogą się czasowo pojawić na chodnikach w sąsiedztwie gdzie prowadzone będą prace.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title