ul. Nałkowskich i Eugeniusza Romera – zmiana organizacji ruchu

ul. Nałkowskich i Eugeniusza Romera – zmiana organizacji ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 21 listopada 2018r. prowadzone będą bezwykopowe roboty remontowe fragmentu sieci sanitarnej w ul. Szczecińskiej. Zmiany w funkcjonowaniu ww. ulicy sprowadzają się do wprowadzenia czasowego zajęcia jednej strony jezdni ul. Eugeniusza Romera i Nałkowskich w rejonie ich skrzyżowania, w związku z technologiczną koniecznością otwarcia studni na remontowanym odcinku sieci sanitarnej. Postój sprzętu Wykonawcy robót nad otwartą studnią spowoduje zajęcie części parkingu na terenie osiedla im. Nałkowskich. O robotach ostrzegać będą znaki drogowe wskazujące stronę zwężenia lub sposób omijania poszczególnych zagrodzonych studni kanalizacyjnych. Zaleca się ograniczyć prędkość do 30 km / h. Wystąpią również utrudnienia dla pieszych i rowerzystów, które mogą się czasowo pojawić na chodnikach w sąsiedztwie których prowadzone będą ww. prace.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title