Ważna informacja !

Ważna informacja !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że na podstawie Uchwały nr 51/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018r., zmieniającą uchwałę nr 80/VIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 31 marca 2011r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, od dnia 1 lutego 2019r. wszystkie sprawy związane z utrzymaniem zieleni znajdującej się w pasach drogowych, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów będą realizowane zg. z kompetencjami przez Biuro Miejskiego Architekta Zieleni w Departamencie Inwestycji i Rozwoju z siedzibą przy ul. Zana 38 w Lublinie.

p_title