Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – utrudnienia w ruchu

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że z  dniem 21.03.2019 r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej. W związku z pracami polegającymi na układaniu warstwy ścieralnej od godziny 14.00 dnia 21.03.2019 r. do godziny 8.00 dnia 22.03.2019 r. zamknięty zostanie lewy pas ruchu ul. Abramowickiej od km. 1+200 do km. 2+420 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na prawy pas jezdni. Kolejny etap polegać będzie na na układaniu warstwy ścieralnej od godziny 14.00 dnia 22.03.2019 r. do godziny 8.00 dnia 23.03.2019 r. zamknięty zostanie prawy pas ruchu ul. Abramowickiej od km. 1+200 do km. 2+420 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na wcześniej zamknięty lewy pas jezdni.

W związku z powyższymi zmianami przewiduje się utrudnienia w ruchu i zaleca się korzystanie z alternatywnych połączeń.

                                Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title