Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – utrudnienia w ruchu !

Rozbudowa ulicy Abramowickiej w Lublinie na odcinku od ulicy Sadowej do granic miasta – utrudnienia w ruchu !

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 28 marca 2019r. rozpoczyna kolejny etap prac związany z rozbudową ul. Abramowickiej.
W związku z pracami polegającymi na układaniu warstwy ścieralnej od godziny 14.00 dnia 28.03.2019 r. do godziny 8.00 dnia 29.03.2019 r. zamknięty zostanie prawy pas ruchu ul. Abramowickiej od km. 0+000 do km. 1+200 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na lewy pas jezdni.
Kolejny etap polegać będzie na na układaniu warstwy ścieralnej od godziny 14.00 dnia 29.03.2019 r. do godziny 8.00 dnia 30.03.2019 r. zamknięty zostanie lewy pas ruchu ul. Abramowickiej od km. 0+000 do km. 1+200 co skutkować będzie przeniesieniem ruchu na wcześniej zamknięty prawy pas jezdni.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title