10 lat zmian w układzie drogowym Lublina

10 lat zmian w układzie drogowym Lublina

p_title

Ponad 1,5 mld zł na same zadania inwestycyjne oraz ponad 160 km zmodernizowanych dróg łącznie z remontami w Lublinie. Tak wygląda podsumowanie zrealizowanych w latach 2011-2019 inwestycji drogowych przez Miasto Lublin.

– Niecałą dekadę temu główne osie układu drogowego Lublina stanowiły drogi krajowe przecinające miasto w ciągu m.in al. Solidarności, al. Witosa, al. Spółdzielczości Pracy, al. Kraśnickiej. Wtedy jako cel wskazaliśmy inwestycje, które miały kształtować podstawowy układ w obrębie miasta dwutorowo. Dziś większość tych inwestycji zrealizowaliśmy, a niebawem przekonamy się o efektach ich realizacji. Nie byłoby tych zadań w Lublinie, gdyby nie blisko miliard środków pozyskanych na ten cel z funduszy unijnych. Stanowią one ponad połowę wszystkich środków finansowych zaangażowanych w inwestycje drogowe w naszym mieście. – mówi Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin.

Układ obwodowy zaplanowany został z myślą o tranzycie miejskim, czyli o podróżach transportem indywidualnym pomiędzy dzielnicami miasta, głównie z pominięciem jego ścisłego centrum. Drugim filarem są zadania dedykowane transportowi publicznemu. To inwestycje, którym towarzyszył rozwój sieci trakcyjnej, zakup Systemu Zarządzania Ruchem, czy wytyczanie pasów dedykowanych komunikacji zbiorowej. Łącznie w latach 2011–2019 zrealizowano 200 zadań – razem z remontami to ponad 160 kilometrów zmian w infrastrukturze drogowej.

Dzięki środkom europejskim wykonane zostały m.in.:

  • Drogi dojazdowe do obwodnicy Miasta Lublin – przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego „Mełgiew” w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19,
  • przebudowa skrzyżowania: al. Solidarności – ul. Dolna 3-go Maja – ul. B. Prusa, budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego „Dąbrowica” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta),
  • budowa ul. Zelwerowicza na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową wiaduktu nad Suchą Doliną,
  • przebudowa ul. Łęczyńskiej na odcinku od ul. Fabrycznej do al. Witosa,
  • drogi dojazdowe do węzła drogowego „Jakubowice” obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19. (Budowa ul. Poligonowej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową, ul. Gen. Ducha do granic miasta Lublin),
  • budowa korytarza transportu zbiorowego do obsługi terenów położonych w sąsiedztwie przyszłego Zintegrowanego Intermodalnego Dworca Metropolitalnego – ul. Lubelskiego Lipca’80,
  • przebudowa skrzyżowania DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen. Ducha),
  • budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin,
  • rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego dla LOF (m.in. ul. Muzyczna),
  • budowa i przebudowa DW 835 w Lublinie na odcinkach: od granicy miasta do skrzyżowania ul. Abramowickiej z ul. Sadową, od skrzyżowania ul. Kunickiego z ul. Dywizjonu 303 do ul. Wrotkowskiej wraz z budową skrzyżowania z DW 830.

Przed nami dokończenie realizacji rozbudowy i udrożnienia sieci komunikacji zbiorowej dla obszaru specjalnej strefy ekonomicznej i strefy przemysłowej w Lublinie (m.in. ul. Antoniny Grygowej, rondo Lubelskiego Lipca ’80, ul. Fabryczna) oraz niskoemisyjnej sieci komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej (m.in. modernizacja ul. Choiny) oraz rozpoczęcie przebudowy strategicznego korytarza transportu zbiorowego wraz z zakupem taboru w centralnej części obszaru LOF (m.in. Al. Racławickie, ul. Lipowa, ul. Poniatowskiego, ul. Sowińskiego, ul. Głęboka; w tym przebudowa dróg i uzbrojenia podziemnego, trakcji i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej, modernizacja obustronnych chodników i budowa obustronnych dróg dla rowerów), a także budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF Modernizacja Al. Racławickich to inwestycja dedykowana transportowi zbiorowemu w ścisłym centrum miasta, korytarz dla 23 linii komunikacji miejskiej. Ciąg dziś zdominowany przez transport indywidualny zaplanowany został tak, by zwiększyć udział ruchu rowerowego, dając użytkownikom wygodny i bezpieczny dojazd do centrum, ale przede wszystkim jako droga z priorytetem dla transportu zbiorowego. To jeden z tych projektów, który razem z trwającą modernizacją ronda Lubelskiego Lipca ’80 i planowanymi bus-pasami w ciągu ul. Droga Męczenników Majdanka, rozbudową ul. Choiny, przebudową ul. Antoniny Grygowej, przebudową ul. Abramowickiej i zrealizowaną budową ul. Muzycznej stanowią zbiór zadań mających z komunikacji miejskiej w Lublinie uczynić najbardziej korzystny dla mieszkańców środek transportu.

Inwestycje te zostaną uzupełnione opracowywanym projektem budowy węzłów komunikacji miejskiej połączonych z parkingami P+R planowanymi przy granicach miasta. Celem jest zachęcenie mieszkańców gmin ościennych do korzystania z komunikacji miejskiej ograniczając w ten sposób napływ samochodów, którymi codziennie dojeżdżają do pracy w Lublinie. 

Źródło artykułu lublin.eu

Układ sieci dróg rok 2010

Inwestycje kształtujące obwodowy układ drogowy tzn. ring lata 2010-2019

Inwestycje zrealizowane w ramach projektów transportowych dedykowanych transportowi zbiorowemu lata 2010-2019

Zestawienie wybranych zadań drogowych lata 2010-2019

Projekty transportowe realizowane w latach 2007-2013

p_title