ul. Daszyńskiego – zmiana organizacji ruchu

ul. Daszyńskiego – zmiana organizacji ruchu

p_title
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniach od 4 lipca 2019r od godz.8.00 do 5 lipca 2019r. do godzin popołudniowych, wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z bez rozkopowymi robotami remontowymi fragmentu sieci sanitarnej w rejonie ul. Ignacego Daszyńskiego. Odcinek objęty robotami obejmuje tereny rekreacyjne wzdłuż budynku Ignacego Daszyńskiego 11, 11a,b,c. Zmiany w funkcjonowaniu ww. ulic sprowadzają się do:
– ulica Ignacego Daszyńskiego posesja nr 11 – możliwość wystąpienia chwilowych utrudnień związanych z manewrami ciężkiego sprzętu w rejonie tej posesji. Wystąpią również utrudnienia dla pieszych i rowerzystów w postaci wygrodzonych zaporami lub pachołkami drogowymi, węży do pompowania wody, które mogą czasowo pojawić się na chodnikach, ścieżkach gruntowych w sąsiedztwie których prowadzone będą ww.roboty.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title