Zmiana organizacji ruchu na ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

Zmiana organizacji ruchu na ul. Tadeusza Boya – Żeleńskiego

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniach od 11 lipca 2019r. od godz. 8.00 do dnia 12 lipca br. do godzin popołudniowych wystąpią utrudnienia w ruchu w związku z bezrozkopowymi robotami remontowymi fragmentu sieci sanitarnej w rejonie ul. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Odcinek objęty robotami obejmuje fragment ul. Tadusza Boya-Żeleńskiego między jej skrzyżowaniami z ul. Mikołaja Reja i ul. Elizy Orzeszkowej. Zmiany w funkcjonowaniu ww. ulic sprowadzają się do : ulica Tadusza Boya-Żeleńskiego będzie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego na odcinku około 40 m w rejonie posesji 34, na pozostałej części utrudnienia będą wynikały z konieczności omijania chwilowo otwartych studni rewizyjnych, objazd zamkniętego odcinka będzie odbywać się sąsiednimi ulicami tj. Elizy Orzeszkowej, Jana Kochanowskiego oraz Mikołaja Reja w obu kierunkach. Na ul.Elizy Orzeszkowej na czas robót w rejonie skrzyżowania z ul. Tadusza Boya-Żeleńskiego w chwili prac w studni rewizyjnej wprowadzone będzie zwężenie jezdni.
Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów wystąpić mogą w postaci wygrodzonych zaporami lub oznakowanych pachołkami drogowymi, węży do pompowania wody, które mogą pojawić się czasowo na chodnikach, ścieżkach gruntowych w sąsiedztwie których prowadzone będą ww. roboty.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title