Kryształy Przetargów Publicznych 2019 – nasza praca została doceniona !

Kryształy Przetargów Publicznych 2019 – nasza praca została doceniona !

p_title

W tegorocznej edycji ,, Kryształy Przetargów Publicznych 2019″, Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, otrzymał prestiżową statuetkę dla najlepszego Zamawiającego w kategorii „Infrastruktura drogowo-komunikacyjna”, gdzie wyróżniono budowę nowego przebiegu Drogi Wojewódzkiej DW 809 w Lublinie na odcinku od skrzyżowania
ul. Bohaterów Monte Cassino z ul. Wojciechowską do węzła Sławin. Kryształy Przetargów Publicznych przyznawane są najbardziej rzetelnym, najskuteczniejszym oraz najlepiej przygotowanym i zrealizowanym inwestycjom w sektorze publicznym.

Uroczysta Gala odbyła się w Jachrance pod Warszawą podczas otwarcia XIV Forum Przetargów Publicznych, gdzie z rąk Pani Elżbiety Sobczuk, redaktor naczelnej miesięcznika ,, Przetargi Publiczne ” organizatora nagrody, wyróżnienie odebrali : Pan Kazimierz Pidek – Dyrektor Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Pani Agnieszka Charachajczuk – Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych, Pan Grzegorz Tomczyk – Starszy Specjalista oraz Pan Łukasz Kudła również Starszy Specjalista.
W tegorocznej edycji zgłaszane były realizacje zakończone między 1 stycznia 2018 r. a 31 lipca 2019 r.
O wyborze zwycięzców, spośród ponad 140 nadesłanych zgłoszeń, zdecydowała Kapituła Nagrody, w której skład weszli uznani eksperci – autorytety w dziedzinie zamówień publicznych. Kapitule przewodniczyła Ewa Wiktorowska – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, a wśród pozostałych członków znaleźli się: mec. Zbigniew Pawlak, dr Włodzimierz Dzierżanowski, prof. Andrzej Panasiuk, mec. Grzegorz Mazurek i redaktor Elżbieta Sobczuk.
,, Kryształy Przetargów Publicznych ” to nagrody, które na stałe wpisały się do kalendarza zamawiających
i wykonawców, dla których liczy się poprawność procesu realizacji zamówienia od chwili jego ogłoszenia oraz jakość wykonania, która jest dowodem na poszanowanie publicznych pieniędzy.

Link

p_title