ul. Spadowa i ul. Skrajna – zmiana organizacji ruchu

ul. Spadowa i ul. Skrajna – zmiana organizacji ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, o konieczności wykonania bezrozkopowych robót remontowych fragmentu sieci sanitarnej w rejonie ul. Skrajnej i ul. Spadowej. Prace będą prowadzone w dwóch etapach, odpowiednio, w dniu 25 listopada br. od godz. 8.00 do godzin popołudniowych i w dniach 27 i 28 listopada br. od rana do godzin popołudniowych. Zmiany w funkcjonowaniu ulic sprowadzają się do :

-ulica Harcerska w rejonie wlotu do ul. Spadowej – zawężenie dostępnej szerokości ulicy, a w drugim etapie należy liczyć się z koniecznością przejazdu przez drogi skrywające węże technologiczne.

– ulica Spadowa, w pierwszym etapie trzeba liczyć się ze zmniejszeniem dostępnych miejsc postojowych ( w piątek 22 listopada br. zostanie wyłączony z parkowania fragment zatoki postojowej przy posesji nr 6 ) i manewrami ciężkiego sprzętu.

– ulica Spadowa i Żołnierska, w drugim etapie należy się liczyć z chwilowymi utrudnieniami związanymi z manewrami ciężkiego sprzętu, z zawężeniem dostępnej szerokości ulicy, utrudnionym przejazdem w związku z koniecznością przejazdu przez progi skrywające węże technologiczne.
Zgodnie ze znakami, progi należy pokonywać z prędkością pieszego tj. około 5 km/h.
Wystąpić mogą również utrudnienia dla pieszych i rowerzystów na ww. ulicach w postaci wygrodzonych zaporami lub oznakowanych pachołkami drogowymi, węży do pompowania wody, które czasowo mogą pojawić się na chodnikach na ścieżkach gruntowych.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title