ul.Tumidajskiego- utrudnienia w ruchu

ul.Tumidajskiego- utrudnienia w ruchu

p_title

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w dniu 25 lutego 2020r. od godz. 8.00 wystąpią utrudnienia w ruchu związane z bezrozkopowymi robotami remontowymi fragmentu sieci sanitarnej w rejonie ul. Kazimierza Tumidajskiego. Obszar objęty robotami obejmuje odcinek ww. ulicy w rejonie budynków 4, 6 i 8. Zmiany w funkcjonowaniu ulic sprowadzają się do :
– ulica Kazimierza Tumidajskiego będzie zawężona do jednego pasa w rejonie wyjazdu z parkingu znajdującego się między blokami 4 i 8
– na parkingu między blokami 4 i 8 połowa miejsc postojowych będzie wyłączona z użytkowania ze względu na konieczny technologicznie postój sprzętu wykonawcy.
Utrudnienia dla pieszych i rowerzystów mogą wystąpić w postaci wygrodzeń, pachołków drogowych lub węży do pompowania wody na chodnikach, ścieżkach gruntowych w sąsiedztwie których prowadzone będą roboty.
Prace potrwają do godzin popołudniowych, dnia 25 lutego 2020r.

Prosimy o zachowanie ostrożności !

p_title