INFORMACJA

INFORMACJA

Zgodnie z Zarządzeniem nr 7/2019
Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2019r.
dzień 14 sierpnia 2020 r. ustala się dniem wolnym od pracy.*

 

*Na podstawie § 13 i § 14 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 7/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie z późn. zm. w związku z art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)