INFORMACJA O TRANSMISJI ONLINE Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O TRANSMISJI ONLINE Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na budowę Zintegrowanego Centrum Komunikacyjnego (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF) – Zadania nr 1, 3 oraz 4.

Transmisja rozpocznie się o godzinie 11:00 w dniu 31.08.2020 r.

Proszę kliknąć w miniaturkę