Parada motocyklowa – utrudnienia w ruchu

Parada motocyklowa – utrudnienia w ruchu

Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie, informuje, że w niedzielę 13 września 2020r. na ulicach naszego miasta odbędzie się parada motocyklowa w ramach wsparcia dla Podopiecznych placówki Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia, z zachowaniem następujących warunków:  przejazd parady 100 motocykli oraz 3 samochodów osobowych w kolumnie nastąpi w godz. 11.00 – 11.45 z parkingu przy Stadionie Arena Lublin, ul. Stadionowa 1, następnie ulicami : Stadionowa, Muzyczna, Głęboka, Nałęczowska, Sławin, Lędzian Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie. Przejazd odbywał się będzie w asyście Policji, która również czuwać będzie nad bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Prosimy o zachowanie ostrożności !